Revues/Livres avec couvertures et tables des matières - Home - Tijdschriften/Boeken met voorpagina's en inhoudstafels

Revue
Tijdschrift
Artikel
Article

Spoornieuws - 196200

 • Goederentarieven

Spoornieuws - 196201

 • Even kijken bij de buren
 • Vermijdt het opzenden van anonieme colli
 • Nieuwe uitbreiding van de pooI der 'standaard'-pallets
 • De Internationale spoorwegunie trekt een lijn (vervolg)
 • De parkeerplaats van Brussel Noord
 • Trans-Europ-Express
 • Het Belgisch tarievenstelsel voor goederenvervoer (vervolg)
 • Tarief berichten
 • Begassing van planten
 • Uurregeling voor de uitvoer
 • Industriële gronden

Spoornieuws - 196202

 • De pallets doen het, ook in Zwitserland
 • De spoorweg bij u thuis
 • Industriële gronden
 • Brig, nieuwe bestemming van onze auto-nachtexprestreinen in 1962
 • Tarief voor het vervoer van de auto
 • Vacantie in Europa met Europabus
 • Dit is van belang voor uw sociale dienst
 • Tariefberichten

Spoornieuws - 196203

 • Een model van intégrale palletisering
 • De I.S.U. trekt een lijn
 • De nieuwe zomer-reisgids 1962
 • Plaatsbespreking in de internationale treinen
 • Vereenvoudiging der berekening van het staangeld
 • Over de doopvont : 'B-revue'
 • Sneller internationaal goederenvervoer per spoor
 • Internationaal treinboek voor goederen (L.I.M.)
 • Tariefberichten

Spoornieuws - 196204

 • Sociale abonnementen
 • De Diamant
 • Nieuwigheden in de nieuwe winter-reisgids
 • Honderden treinen per dag
 • Spreiding van de zendingen metaalproducten
 • Avond- treinen
 • De Zwitserse koehoeder
 • De schokmatras
 • Beschikbare industriële gronden en gebouw
 • De nieuwe cilindrische container P.A.
 • Een nieuw type van schraagwagen
 • Vervoer met eigen wagen
 • Brussel-Parijs en de electrificatie
 • Het laadprofiel van de spoorweg
 • De nacht-ferry Brussel-Londen
 • Een parkeer plaats te Luik Guillemins
 • Belasting van wagens met bestemming naar Italië
 • Tariefberichten
 • Adreswijziging
 • Expediteurs van groeperingsgoederen enz. Wijziging der vervoerdocumenten

Spoornieuws - 196205

 • De palletisering in Duitsland
 • lnternaÍionaal goederenverkeer
 • Ingrijpende verbeteringen in de dienstregeling van de internationale reizigerstreinen voor 1963/64
 • De ferry-boats Zeebrugge-Harwich
 • Postcolli ter bestemming van de republiek Kongo, Rwanda en Burundi
 • U is een zakenman
 • Nieuws over de 'parkeerplaatsen B'
 • Tariefberichten

Spoornieuws - 196301

 • De economische problemen van de Spoorwegen in de gemeenschappelijke markt
 • Stukgoed
 • Het Belgisch tariefstelsel voor vervoer van goederen
 • 1.000 km in één nacht
 • Douaneformaliteiten, tarief
 • De familie 'container' maakt het goed !
 • In één nacht met mijn auto op de drempel van Spanje
 • Tariefberichten. - Europese pool voor Standaard-pallets

Spoornieuws - 196302

 • De 'aquariumwagen'
 • Alvorens men het weer vergeet ...
 • De Belgische tarievenpolitiek voor het vervoer van goederen
 • Mutaties in onze handels-agentschappen
 • Sociaal toerisme
 • De Pyreneeën, wat zou dat nog?
 • Het stelsel Kangoeroe
 • Wij doorkruisen heel Europa met Europa-bus
 • Stukgoedzendingen. Palletisering
 • Etiketteren van de colli. Een nieuwe veerboot voor de overtocht Harwich-Zeebrugge
 • Tarief-berichten

Spoornieuws - 196303

 • De Internationale Spoorwegunie verklaart hoe zij oordeelt over enkele ontwerpen van bevaarbare waterwegen
 • Onder het teken van het sociaal toerisme
 • Nieuwigheden in de zomerreisgids 1963
 • Inlichtingen en toerisme
 • Wanneer vrachtauto's de trein nemen
 • Van 26.5.63 af: nieuwe dienstregeling voor het goederenvervoer naar het buitenland
 • Vervoer van vloeibaar gietijzer
 • Petroleumprodukten
 • Stouw vast. - Toegelaten wagenbelasting op het Duitse Spoorwegnet. - Geen anonieme colli !
 • Tariefberichten

Spoornieuws - 196304

 • Spoorweghaven Antwerpen
 • De toekomst van het spoor in België
 • Het Belgisch tariefstelsel voor het vervoer van goederen
 • 'Brussel-Lourdes' per trein dezelfde dag
 • Laat uw colli 'goed vertrekken'
 • Laat uw verpakkingen van het type 'kartonnen kist' van een 'kwaliteitsstempel' voorzien
 • Cilindrische containers P.A. voor poeder- en korrelvormige goederen
 • Afschaffing van de foto op het spoorabonnement. - Tariefberichten

Spoornieuws - 196305

 • Alvorens men het weer vergeet...
 • Rechtstreekse internationale tarieven
 • Onze handelsagenten
 • Voorschriften betreffende het laden van goederenwagens
 • Aanvragen van vervoerprijzen per telex
 • Skiërs, profiteert van uw week-ends
 • Weldra een zorg minder
 • Internationale dienstregeling voor de zomer 1964
 • Waar een spoorwegbiljet voor het buitenland kopen?
 • Struktuur van de Handelsdirectie van de Belgische Spoorwegen. - Verschillende inlichtingen
 • Tariefberichten. - Veiligheid van het personeel
 • Inhoud Spoornieuws jaargang 1963

Spoornieuws - 196401

 • Wegeninfrastructuur
 • Voorschriften betreffende het laden van goederenwagens
 • Modernisering van het goederenmaterieel
 • Industriële gronden en gebouwen
 • Het vervoer van poeder- en korrelvormige stoffen. - Deelneming aan oprichting van 'Transfribel'
 • Een voorbeeld : de pallet-pool van de vennootschap 'Lorraine-Escaut'
 • Zakenlui neemt de trein. - Ristorno op de camionnage-kosten. - Bericht voor ons geacht lezerspubliek
 • Tariefberichten

Spoornieuws - 196402

 • Aanpassing van sommige tarieven op 1 april 1964
 • De wagenkipper
 • Stouwen van kisten met breekbaar materieel
 • De luchtvaart en de spoorwegen
 • België-Azurenkust zonder stadstraject te Parijs
 • Europabus, programma 1964
 • Patroons, dit is ook voor u!
 • De trein voor U en uw auto
 • Nieuwe inkleding van de treingids
 • Beschadiging van de wegen
 • Tarieven voor goederenverkeer tussen Duitsland en België. - Tariefberichten

Spoornieuws - 196403

 • Kommerloos reizen doet men de handen vrij
 • Hoe verliep het verkeer van de N.M.B.S. in 1963?
 • U zoekt uitbreidings- of opslagruimte?
 • Goederen
 • De aantrekkingskracht van het Gentse havengebied
 • Sociale abonnementen
 • Van 31.5.64 af: de nieuwe dienstregeling voor het goederenvervoer naar het buitenland
 • Vogelfluglinie
 • Is er bij de N.M.B.S. te veel controle op de reizigers?
 • Treinen voor zakenlui
 • Vertolling van de uitvoerzendingen naar Frankrijk
 • Mutaties in de handelsagentschappen N.M.B.S.
 • Gebrek aan samenhang en Engelse humor
 • Verschillende

Spoornieuws - 196404

 • De industriële zoning Ghlin-Baudour
 • 90 ton vloeibaar gietijzer van Couillet naar Chertal
 • Deze winter nog rijden de auto-nachtexprestreinen door tot aan de Azurenkust
 • De automatisatie van het beheer van het rollend materieel
 • De nieuwe electrische TEE-treinen
 • De nieuwe tunnel onder de Schelde en de evolutie van het spoorwegverkeer naar en in Antwerpen
 • Hoe zulke kanjers vervoeren?
 • lntercom geeft het voorbeeld. Kolentreinen worden automatisch gelost
 • Wijzigingen aan de wet van 1891
 • Vergelijking van het debiet spoorweg/weg
 • Steenkolen lossen bij strenge vorst geen probleem meer
 • Internationale dienstregeling
 • Nieuwe struktuur van de handelsdirectie van de Belgische Spoorwegen. - Tariefberichten
 • Beschikbare gronden en industriële gebouwen

Spoornieuws - 196405

 • Hervorming van de tarifering voor de goederen bij wagenlading
 • De expansie van de ijzer- en staalnijverheid in de streek van Charleroi
 • In bulk geladen breekwaren
 • Het pendelverkeer naar de Brusselse agglomeratie
 • De automatisering van de kolen-bevoorrading der electriciteitscentrale 'EBES Rodenhuize'
 • De dienstregeling voor de internationale treinen werd herzien te Stockholm
 • Mutaties in de handelsagentschappen

Spoornieuws - 196501

 • De industrialisatie in Limburg
 • Vloeibaar gietijzer 280 km ver vervoerd
 • Dit vervoeren wij ook!
 • Vakantie... met de autoslaaptrein
 • De toekomst van de spoorwegen. Waarom wij hopen
 • De 'Europ-overeenkomst'
 • Het elektrisch spoorwegnet in België weer uitgebreid
 • Vertelling van de uitvoerzendingen naar Frankrijk
 • Tarief berichten
 • Heen- en terugbiljetten
 • Werkgevers! Dit interesseert uw personeel

Spoornieuws - 196504

 • In memoriam
 • De machtige electrische centrales van het bekken van Charleroi en van de Beneden-Samber
 • Is de toekomst reeds begonnen?
 • Snelle goederentreinverbindingen met niet-aangrenzende landen
 • 500 km per avondtrein via Parijs
 • Omlooptijd van de particuliere wagens voor vervoer van ijzererts versneld
 • Waarom aan het loket voor een biljet aanschuiven ?
 • Automatisatie bij de Spoorwegen. De automatische controle van de snelheid der treinen
 • Het Netabonnement
 • Franco-Belgisch verkeer: halveprijskaart
 • Officiële reisgids: nieuwe treinverbindingen met Parijs
 • 'Auto-slaaptrein' Schaarbeek - St. Raphaël, ook tijdens de winterperiode elke week
 • Het internationaal station Herbesthal werd overgebracht naar Welkenraedt
 • Nijverheidsgronden en -gebouwen
 • Tariefberichten
 • Bijzonder bericht
 • Win een dag. Neem de slaapwagen

Spoornieuws - 196505

 • De nieuwe directeur bij de handels-dienst van de N.M.B.S.
 • De vervoertechnieken 'Spoor-weg'
 • Collico-containers
 • Internationale treinen
 • Reis deze winter slapend naar de Azurenkust
 • De economische expansie in West-Vlaanderen
 • De N.M.B.S. dingt naar het vervoer van koolwaterstoffen
 • Opheffing van de toegangscontrole in de stations
 • Inhoud Spoornieuws jaargang 1965
 • Buitengewoon vervoer
 • Trein + Auto

Spoornieuws - 196601

 • In het teken van de modernisering: mechaniseren van de verrekening van het staangeld voor wagens op verbindingssporen
 • Wagen, wie zijt gij ?
 • De moderne spoorwegwagens en de laadinstallaties bij de verzendende firma's
 • 10 jaar auto-slaaptrein
 • Certifikaat inzake goederenvervoer D.D.1
 • Adverteren in de 'Officiële Reisgids van de N.M.B.S.'
 • De handelskamer van Brussel op bezoek in de installaties van het station Brussel Thurn en Taxis
 • Het 'Hoffelijkheidsdiploma'
 • Een bijzonder vervoer
 • Transfribel
 • 1.000 km in één nacht (zomer 1966)

Spoornieuws - 196602

 • Luik-Keulen electrisch
 • De 'Transcontainer'
 • Vastknopen van dekkleden op de stortwagens
 • Elektronische opsporing van 'warmlopers'
 • Mensen sterven dagelijks langs de weg
 • Per autoslaaptrein naar Sicilië
 • Goed nieuws! Voor de gezelschappen voortaan 50% korting
 • Geslaagde vacantie met Europabus !
 • Bespreek uw plaatsen 2 maanden vooruit
 • Patroons ! Dit is ook voor U
 • Exprestarief voor stukgoedzendingen
 • De nieuwe reisgids. Wat nieuws?
 • Dienst Trein + Auto
 • Bijzonder vervoer
 • Tariefberichten
 • Mutaties in onze handelsagentschappen
 • Nijverheidsgronden en -gebouwen
 • Laureaten van het Hoffelijkheidsdiploma
 • Brussel-Keulen in 2u20 !

Spoornieuws - 196603

 • De Belgische Spoorwegen in 1965
 • Tarief spoorweg - vliegtuig
 • De techniek spoor-weg 'Kangoeroe'
 • Toelaatbare belading van de wagens
 • Nieuwe dienstregeling voor het vervoer van goederen met bestemming naar het buitenland
 • De transcontainer en het spoor
 • Reductiekaart

Spoornieuws - 196604

 • De onderbouwinvesteringen in het vervoer
 • Dank zij de spoorweg : Transfesa
 • N.M.B.S.-colli om U te dienen
 • Vertolling van de uitvoerzendingen naar Frankrijk
 • N.M.B.S.-colli: ingebruikstelling van de omslag 'Verzendingsnota'
 • Het Netabonnement
 • Onze zomercampagne van de hoffelijkheid
 • Winter-weekeinden te Londen
 • Brussel-Keulen in 2u.20
 • Indien de Azurenkust U deze winter lokt...
 • Slapend naar de wintersport...
 • Twee dagen Amsterdam
 • Mutaties in onze handelsagentschappen
 • Oorlogsheld testpiloot Drury Wood jr.
 • Transcontainer

Spoornieuws - 196701

 • De feiten tegenover een mythe. Is de spoorweg werkelijk een 'bodemloze put'?
 • In één nacht... 1.000 km per trein in een ligwagen 2e klasse
 • Afhaling en bestelling aan huis van PA-containers in Denemarken - Europese 'pool' van pallets
 • Modern materieel voor goederenvervoer
 • De Belgische Spoorwegen en het vervoer per container
 • Toelaatbare belading van de wagens
 • De Belgische Spoorwegen ontvangen de reisbureaus
 • Internationale treinen - Seizoen 1967
 • De N.M.B.S. en de hoffelijkheid - Europabus - Seizoen 1967
 • Struktuur van de handelsdirectie der N.M.B.S. - Brussel-Bazel in 5 uur 50
 • Het succes der autoslaaptreinen
 • Oostenrijk en Joegoslavië met de nieuwe autoslaaptreinen
 • Mutaties in onze handelsagentschappen - Goed nieuws voor de klanten die houder zijn van een rekeningcourant - Wij vragen de aandacht van onze lezers
 • De N.M.B.S. verbetert haar dienstbetoon. Wagens die om technische reden op het net van de N.M.B.S. uitgezet worden.
 • Inhoud : Spoornieuws 1966 500 km in één avond

Spoornieuws - 196702

 • Het vervoer per spoor van koolwaterstoffen
 • Tarifering van grote zeecontainers
 • Transcofer
 • N.M.B.S.-colli: Afhaling en bestelling aan huis van wagenladingen
 • Voor de vakantie van uw personeel! De dienst voor toerisme van de spoorweg
 • 5 ideale formules voor een prettige vakantie
 • De vertegenwoordiging van de N.M.B.S. in Oostenrijk
 • France Transport Service
 • Snelle vertolling van expresgoed-zendingen in het station Brussel-Zuid
 • Honderden vrachtauto's op het spoor
 • Nieuwe internationale rijtuigen van de N.M.B.S.
 • De spoorweg in het offensief
 • Nieuw massa-vervoer: 2.000.000 ton Belgische breuksteen voor Europoort te Rotterdam
 • Handelsagentschap der N.M.B.S. te Londen
 • Zoekt U een nijverheidsemplacement ?
 • Zelfbediening-restauratierijtuig
 • De prijs voor de beste advertentie
 • Nieuwe Transfesa-wagens
 • Veilig verkeer op het spoor
 • Zending met buitengewone afmetingen
 • Tariefberichten
 • Trein + auto
 • 1957/1967. Tien jaar Trans-Europ-Express

Spoornieuws - 196703

 • De Belgische Spoorwegen in 1966
 • N.M.B.S.-COLLI met nieuwe tarieven
 • Een collo verzenden is geen probleem meer
 • Driehonderd ton op een enkele wagon
 • De 'Freightlinertrain' te Brussel en te Antwerpen
 • Nieuwe dienstregeling voor het vervoer van goederen met bestemming naar het buitenland
 • Het gecentraliseerd beheer van het goederenverkeer bij de N.M.B.S.
 • Nieuwe goederenwagens zetten hun dak en schuifwanden wijdopen
 • Overal in Zwitserland per trein dezelfde dag

Spoornieuws - 196704

 • FORD-GENK waar de spoorwegen in de fabricagekettingen ingeschakeld zijn
 • Mechelen
 • De spoorweg der toekomst loopt door Luik
 • Het ertsvervoer per spoor
 • Wagens die om technische redenen op het net van de N.M.B.S. uit de trein worden gezet
 • De Italiaanse spoorwegen nu ook te Brussel
 • De eerste 'TERRE'-trein is uit Antwerpen vertrokken naar Milaan
 • De transcontainer en het spoor
 • Verkoop van wederbruikbaar materieel
 • De laureaten van de hoffelijkheidscampagne
 • De NATO slaat haar tenten op te Evere
 • Steeds meer bijval voor de ligrijtuigen
 • Nog meer wagens met speciale losinrichting
 • Betaling van de kosten voor vervoer van goederen in internationaal verkeer
 • Koninklijk bezoek aan Zeebrugge
 • Tariefberichten
 • N.M.B.S.-COLLI

Spoornieuws - 196705

 • Wat biedt de toekomst voor de spoorweg ?
 • Over het spoor levert België aan Nederland reuzegietvatwagens
 • Intercontainer
 • De elektronika bij de spoorwegen
 • De suikerbietenslag viert weer hoogtij
 • De Pool-overeenkomst
 • Seizoen 68/69 : betere internationale verbindingen voor de reizigerstreinen
 • Dagen van vertrek van de vliegtuigen die postcolli vervoeren
 • Naar de wintersport!
 • De spoorweg in Frankrijk
 • Brussel - Londen in rechtstreeks slaaprijtuig
 • Tariefberichten
 • Nieuw telefoonnummer: handelsagentschap Mechelen
 • De Italiaanse Spoorwegen te Brussel
 • De verpakking met U.I.C.-stempel is een gewaarborgde verpakking
 • N.M.B.S.-COLLI stelt voor: COLLICO'S
 • Parkeerplaats voor wagens in het station Brussel-Zuid
 • Goederenvervoer naar Frankrijk. Belasting op de toegevoegde waarde
 • Inhoud Spoornieuws 1967
 • Moderne spoorwagons, rationele economie

Spoornieuws - 196801

 • Waarom sneeuw en ijs het treinverkeer zo maar niet lamleggen
 • Nieuwe Benelux-uitvoerdokumenten
 • Mededeling van de Franse spoorwegen. De S.N.C.F. en de belasting op de toegevoegde waarde (B.T.W.)
 • Wie kan voor 27 centiem per kilometer een heel jaar door heel België reizen ?
 • Nieuwe internationale vrachtbrieven vanaf 1 januari 1969
 • Publiciteit in de Reisgids
 • Verlaging van de goederentarieven der S.N.C.F.
 • Een douanepost in het station Ant-werpen-Centraal
 • Ventimiglia-Brussel: 42 minuten korter
 • Chartertreinen en -rijtuigen
 • Te noteren adressen. Intercontainer
 • 1.000 km in één nacht. België-Denemarken per doorgaande lig- en slaapwagens

Spoornieuws - 196802

 • Een record dat in het bereik van uw auto ligt
 • Om naar internationale congressen te gaan verlenen de spoorwegen belangrijke verminderingen op de tarieven
 • Een nieuwe waarborg voor het vervoer van groenten en fruit
 • De haven van Zeebrugge open voor transcontainervervoer
 • De Transcontainer - Expres - Zeehavens
 • N.M.B.S.-Colli stelt voor: de opvouwbare kleine containers
 • Programma Europabus 68
 • Een trein 6,5 km lang !
 • Interfrigo
 • De vakantie van uw personeel
 • De belangrijke technische toekomstproblemen
 • De belasting op de toegevoegde waarde
 • Per Trans-Europ-Expres naar industrieel Duitsland

Spoornieuws - 196803

 • De Belgische spoorwegen in 1967
 • Antwerpen en het vervoer met transcontainers
 • Verkeer tussen Zwitserland, Antwerpen en Rotterdam
 • Dienstregeling voor het goederenvervoer
 • De internationale postcolli
 • Dagen van vertrek van de vliegtuigen die postcolli vervoeren
 • Afhaling en bestelling aan huis van wagenladingen
 • Nijverheidsemplacementen
 • Vermindering voor de kinderen in internationaal verkeer
 • Met vakantie de handen vrij
 • Beweging in onze handelsagentschappen
 • De halveprijskaart
 • Uw auto per trein en vliegtuig mee naar Corsica en de Balearen
 • Autoslaaptreinen naar Salzburg en Toulouse
 • Europabus Oostende-Zeeland-Rotterdam
 • Bevrachtingsakkoord voor volledige treinen
 • Slaapwagens
 • Taxi voorbehouden vanuit de trein

Spoornieuws - 196804

 • Het tijdperk van de hoge snelheden is begonnen
 • Snelheid en veiligheid
 • Parkeerplaats voor auto's te Charleroi-Zuid
 • Een elektrische locomotief van 7.000 pk voor grote snelheden !
 • Internationale treinen. Verbeteringen op 29 september
 • 1968 Brussel-Londen in rechtstreeks slaap-rijtuig
 • Met pallets spaart U tijd
 • Dienstregeling voor het vervoer van goederen naar of van het buitenland
 • Faciliteiten voor het klaren van ingeschreven bagage te Luik-Guillemins
 • Succes van het douaneagentschap in het station Antwerpen-Centraal
 • Brussel Thurn en Taxis kan uw transcontainers ontvangen
 • De nieuwe COLLICO type CA6 in dienst gesteld
 • De Belgische Spoorwegen bieden U nijverheidsemplacementen aan
 • Internationale tarieven voor het vervoer van groeperingsgoederen
 • Gebruikstaxe voor de kleine containers
 • Afhaling en bestelling aan huis van PA-containers
 • Een speciale wagen voor transcontainers
 • Nieuwe internationale vrachtbrieven vanaf 1 januari 1969
 • De internationale postcolli
 • De B-Terminal Antwerpen is in dienst!
 • Vrije baan met de trein

Spoornieuws - 196805

 • Enkele nieuwe gegevens over de economie van het wegvervoer
 • De pool van de boxpallets is werkelijkheid
 • De dienst der normale gewichten
 • Modernisering van het park der speciale wagens
 • Nieuwe internationale vrachtbrieven vanaf 1 januari 1969
 • Nieuwe frankeringsvoorschriften voor internationale zendingen vanaf 1/1/69
 • Parkeerstation te Ans
 • Nieuwe automatische bagagekluizen
 • Per lig- of slaaprijtuig naar de wintersporten
 • Zomerdienstregelingen 1969 in internationaal verkeer
 • Vertolling van de goederen in Frankrijk
 • Inhoud nummers Spoornieuws 1968

Spoornieuws - 196901

 • De h. L. Lataire, directeur generaal van de N.M.B.S., voorzitter van de Internationale Spoorweg Unie.
 • Het transcontainervervoer.
 • Intercontainer.
 • Interferry.
 • Zeebrugge
 • Antwerpen.
 • Centrums voor transcontainers in België.
 • Bevorderingen.
 • De tarieven.
 • Enkele gegevens over transcontainers.
 • Afgiftebulletin.
 • Te onthouden adressen. - Besluit.
 • De verspilling inzake de infrastructuren.
 • De auto-slaaptreinen in 1968. - Belangrijke prijsverminderingen vanaf 1.4.1 969.
 • De zomerdienstregeling 1969.
 • Publicitaire inlassingen : onregelmatige voetstappen. - Telefoonnummer station Lot. - British Railways te Brussel. - De h. J. Maucq onze handelsagent te Brussel. - Zwitsers handelsagentschap te Brussel. - De BTW voor zendingen naar Frankrijk. - Eerste Ban

Spoornieuws - 196902

 • Sociaal Toerisme
 • De nieuwe slaaprijtuigen T2
 • Het Europabus programma 69
 • Mythologie van onze tijd
 • Elektronische plaatsbespreking in de treinen - Speciale wagens voor het vervoer van lichte produkten
 • De Belgische Spoorwegen in 1968
 • Radicale verjonging van het railvervoer in Nederland
 • Vertolling van de goederen in Frankrijk
 • Uit de pers - Parijs-Madrid in eenzelfde rijtuig - Langere perrons, langere treinen
 • Internationale douaneverklaring - De inlichtingsdienst ten behoeve van de cliënteel
 • Vervoer van containers onder douanetoezicht
 • Sneldienst voor stukgoeg naar Nederland en Groothertogdom Luxemburg - Adreswijziging van ons handelsagentshap in Zwitserland
 • Beschikbare nijverheidsemplacementen
 • Verkeer met Duitsland - Nieuwe uitgave van het internationaal E.G.K.S.-tarief nr 1001 - Station Rungis, beter toegang voor fruit en groenten tot Parijse markt

Spoornieuws - 196903

 • N.M.B.S.-COLLI is reeds 3 jaar oud Het belang van de verpakking
 • Voor uw verplaatsingen in de Brusselse agglomeratie: gebruik de kaart voor 10 reizen. Naar de wintersport ! Geen twijfel, neem de trein. Voor uw handelsvertegenwoordigers: een snelle verplaatsing, een soepele en doeltreffende prospectie
 • Dienstregeling voor het vervoer van goederen naar of uit het buitenland
 • Vervoer van koolwaterstofgassen
 • Trein + auto
 • RAILTOUR presenteert 'uw sneeuw-vakantie'
 • Frankrijk, paradijs der wintersport
 • Per pleziertrein naar de Ardennen
 • Dienstregeling reizigerstreinen internationaal verkeer. Brussel-Londen in uw bed. Een nieuwe wijze van betaling aan de N.M.B.S.
 • Vrije baan met de trein

Spoornieuws - 196904

 • Opmerkelijke verhoging van de prospectie
 • Een uitgelezen team tot uw dienst
 • Verbetering van de internationale dienstregelingen
 • Communautair douanevervoer
 • Vertolling van goederen in Frankrijk
 • Het spoor bij Solvay en Co
 • De eigen wagen is onverenigbaar met het hedendaagse stadsleven
 • De Belgische Spoorwegen bieden U nijverheidsemplacementen aan
 • Tariefbericht
 • Schuman-halte
 • Inhoud 1969
 • N.M.B.S.-COLLI : COLLICO'S

Spoornieuws - 197001

 • N.M.B.S.-COLLI en de bevoorrading van de grote magazijnen
 • Wat moet U doen, indien U van adres verandert?
 • Gebruik van codes voor de opgave van de kosten op internationale vrachtbrieven
 • Communautair douanevervoer
 • Recente structuurhervormingen van de goederentarieven (wagenladingen)
 • Een Terminal voor transcontainers in Zwitserland
 • Zendingen bij uitvoer zonder regelmatige of volledige documenten verzonden
 • Particuliere wagens
 • Ook de N.M.B.S. staat tot uw dienst
 • Het succes der auto-slaaptreinen
 • Nog steeds het vervoerprobleem in de agglomeraties
 • EUROPABUS 1970. De nieuwigheden van het programma
 • De Expotrein
 • Te Antwerpen. Vanaf 1 februari spoorverbinding tussen linker- en rechteroever
 • Met de kaart RAIL EUROP JUNIOR
 • Restructurering van handelsagentschappen
 • Auto-slaaptreinen - Biarritz - Ljubljana enz.

Spoornieuws - 197002

 • De Belgische Spoorwegen en de transcontainers. Een nieuwe Terminal(O.C.T.) te Zeebrugge
 • Weldra met vakantie !
 • De door de Belgische Spoorwegen ingerichte uitstappen
 • Communautair douanevervoer. 1. Invullen van de aangiften. 2. Eerste stap naar vrij goederenverkeer
 • De particuliere wagens
 • Vakantie met Railtour en F.T.S.
 • Verbeteringen van de reizigersdienst
 • Belemmering van de sporen der stations Brussel T.T. en Brussel-Stapelplaats tijdens de periode van betaald verlof
 • Verhoging van het staangeld ingevolge gebrek aan vervoermaterieel
 • Zendingen naar het Groothertogdom Luxemburg
 • In de Verenigde Staten. Weldra een wederopbloei van het reizigersvervoer
 • Halve prijs voor iedereen

Spoornieuws - 197003

 • De Belgische spoorwegen in 1969
 • Verbeteringen aan de reizigersdienst
 • In het wegcentrum Gent-Oost: opgehangen treksysteem voor het behandelen van bestelgoed
 • Vervoer van gevaarlijke produkten
 • Voor wie reist met de autoslaaptrein
 • Tijd is geld
 • Vertolling van de goederen in Frankrijk
 • Nieuw algemeen Europees tarief voor het goederenvervoer
 • Treinboek van de internationale verbindingen voor wagenladingen (L.I.M.)
 • Verzending van stukgoed (vracht- en ijlgoed) naar de Bondsrepubliek Duitsland
 • Adresverandering van de Handelsdirectie
 • Op 1 oktober 1970: nieuw telefoonnummer in het Handelsagentschap te Charleroi
 • Algemene vertegenwoordiging van de Deutsche Bundesbahn in België
 • Het Handelsagentschap te Brussel verhuist
 • Reis per slaaprijtuig, ook in de 2de klasse

Spoornieuws - 197004

 • Het gecombineerd Spoor- en Wegvervoer
 • Nog een en ander over de Vennootschap T.R.W.
 • Volledige treinen met zware petroleum-produkten naar de elektrische centrales
 • Decimalisering van de Britse munt
 • Adresverandering van de Algemene Vertegenwoordiging van de. Nederlandse Spoorwegen te Brussel
 • Adresverandering van de Handelsdirectie van de Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.-Colli uitgezonderd) en van andere Directies
 • N.M.B.S.-Nieuws in verband met de B.T.W.
 • De Internationale Spoorwegmaatschappij INTERFRIGO viert dit jaar haar 20-jarig bestaan
 • Een TEE-club in het station Brussel-Zuid
 • Afgedankte wagens te huur aangeboden
 • De 'Gril Express', de restauratiewagen met 'vrije bediening'
 • Het spoor biedt U tal van mogelijkheden voor uw wintervakantie 70/71
 • F.T.S. presenteert U
 • Het Railtour-programma
 • Railtour sneeuwvakantie

Spoornieuws - 197005

 • De UCB en de spoorweg
 • Verhuring van silowagens met pneumatische lossing
 • Tariefberichten
 • Uitbreiding van de mechanisering van de vrachtberekening en van de facturering met uitgestelde afrekening, in het Interbenelux-verkeer
 • Toepassing van de B.T.W. in de sector van het goederenvervoer
 • De B.T.W. bij invoer en uitvoer
 • Netkaarten TEEM-Treinen, transcontainers en spoor/weg
 • Dienstregeling voor het goederenvervoer naar het buitenland
 • Hoelang nog de hegemonie van de wagen ?
 • Globale prijzen België-Franse Rivièra
 • Het MTB-abonnement
 • Inhoud 1970
 • De Diamant Brussel-Hannover

Spoornieuws - 197101

 • Intercontainer promotor van bloktreinen
 • Vervoernet Transcontainers spoorweg
 • Intercontainer in Griekenland
 • Behandeling der transcontainers mogelijk te Kortrijk
 • Goederenverkeer EEG-Spanje en EEG-Israël
 • De O.C.T -terminal te Zeebrugge
 • Huren van transcontainers
 • Geregeld verkeer met ford-transcontainers tussen Zeebrugge en Genk
 • Verbetering internationale dienstregelingen
 • Spectaculaire aangroei autoslaaptreinen
 • Met de TEEM-treinen zuidvruchten en groenten plukkvers op uw tafel
 • Per spoor naar Tyrol en de Dolomieten in één nacht, met doorgaande rijtuigen
 • Elektronische plaatsbespreking voor de internationale treinen
 • Zomer 71. Reizen Railtour en FTS
 • Rail-Europ-Junior ook geldig in Duitsland en Joegoslavië
 • Naar de Franse Rivièra per slaapwagen

Spoornieuws - 197102

 • De plaatsreservering in de treinen is nog maar een kwestie van seconden
 • INTERFERRY
 • Een Trans - Europ - Container - Express tussen Antwerpen en Frankrijk
 • Vertoning van de goederen in Frankrijk
 • EUROPABUS - Programma 1971
 • Toerisme voor de onderneming
 • Verbetering der internationale dienstregeling voor reizigerstreinen
 • Taxi-bespreking vanuit de TEE-trein Parijs-Brussel
 • Dhr Vannieuwenhuysen, chef van het agentschap te Kortrijk sinds 1 maart 1971
 • De 'British Railways' te Brussel. Nieuw adres
 • Met de autoslaaptrein wint u 4 vakantiedagen uit

Spoornieuws - 197103

 • Het tienjarig investeringsprogramma van de N.M.B.S.
 • Toelaatbare belading van de wagens
 • De Belgische Spoorwegen in 1970
 • Netkaarten voor het goederenvervoer uit en naar het buitenland (TEEM-treinen. Transcontainers en Spoor/Weg)
 • Dienstregeling voor het goederenvervoer naar het buitenland
 • Het buitengewoon vervoer
 • De N.M.B S ten dienste van de industrie
 • Interessante nijverheidsgronden beschikbaar te Winterslag
 • Huren van transcontainers
 • De algemene vertegenwoordiger van de Franse spoorwegen in de Benelux
 • De Heer Vannieuwenhuyse, Chef van het agenschap Kortrijk
 • Uitvoer van goederen
 • De halve-prijskaart op zak ... vertrek wanneer u wil ...

Spoornieuws - 197104

 • Vervoer van petroleumprodukten
 • Extra-zware stookolie
 • Witte petroleumprodukten
 • Geregelde gesloten treinen met extra-zware stookolie tussen Rotterdam en Amercoeur
 • Tot wie zich wenden voor het vervoeren van petroleumprodukten?
 • Geen wagenladingen zonder vervoer- en douanedokumenten
 • Belading van de wagens
 • Treinboek van de internationale verbindingen voor wagenladingen
 • Sneeuwvakantie met Railtour
 • Wintervakantie in Frankrijk met F.T.S.
 • Nijverheidsemplacementen
 • Verblijf te Spa
 • Verbeteringen in de spoorverbindingen België-Duitsland
 • Schaarbeek-Avignon met auto-slaap-trein, zelfs in de winter

Spoornieuws - 197105

 • De Internationale Spoorwegunie bestaat 50 jaar
 • Interrail 72' Europees abonnement voor jongeren
 • Particuliere spooraansluiting
 • Huren van transcontainers
 • De haven van Zeebrugge
 • Met TEEM-treinen : 'zo uit het zuiden' zuidvruchten en primeurs
 • Transcontainerverkeer bij Ford
 • Het goederenverkeer met het Nabije Oosten
 • Rechtstreekse treinen voor de winter-sporten
 • Netabonnementen geldig op TEE-treinen
 • Nieuwe vrachtbrief voor internationaal verkeer vanaf 1-1-1973
 • Interfrigo
 • Een compliment ...
 • Inhoud 1971

Spoornieuws - 197201

 • Een dispatching voor het vervoer van plasticwaren
 • 300.000 reizigers per dag
 • U.I.C. Een nieuwe partner
 • München 72
 • Gelukkige vervoerders !
 • Voor elk vervoer de gepaste wagen T.E.W.
 • Algemeen Europees Tarief voor het vervoer van Wagenladingen
 • Vertolling van de goederen in Frankrijk
 • Die man memoriseert ... 150 km/spoor
 • 107.000 ton : een rekord
 • Intercontainer
 • Europabus '72
 • De N.M.B.S. nodigt haar cliënteel uit
 • Zomer 72
 • Grote capaciteit voor massa-vervoer

Spoornieuws - 197202

 • Ondraaglijk leven
 • 2de in de wereld : de haven van Antwerpen
 • Een spoorweghaven
 • Terminal'72
 • Als beloning voor degelijk werk, een gezonde ontspanning
 • Samen werken, samen ontspannen
 • Handelsdirectie
 • Slaap aan meer dan 100 per uur
 • Halveprijskaart
 • Klank en beeld
 • Wissels
 • Verhuring van containers - nieuwe gezichten
 • Nieuwe wagens - beschikbaar terrein
 • Win 4 dagen vakantie in
 • Transcontainer Terminal Luik (Bressoux)

Spoornieuws - 197203

 • De witte wereld van C.C.C.
 • Met magneetbanden
 • Miljoenen pallets
 • Buitengewoon vervoer
 • Drie generaties van gemeenschappelijke wagens
 • De 'Gegarandeerde Termijn' op de proef bank
 • UIC 50 jaar - Vijf treinen meer
 • Wissels
 • Zuiver vervoer
 • Bagage : nieuwe tarief - Intercontainer information - Addendum - Nieuw telefoonnummer - Verhuringen Brussel Centraal - Adres verandering
 • Aan het andere eind van de antenne
 • UIC

Spoornieuws - 197204

 • Een nieuw ontvangstsalon
 • Graangewassen: een nieuwe markt
 • Met volledige treinen
 • Maïspijpleiding
 • 200 wagons per dag uit het zonnige zuiden
 • Het record van Lijsem
 • Een transformator van 300 ton!
 • L.I.M. - Internationale vrachtbrieven
 • Sneeuw en zon voor iedereen
 • SPOORNIEUWS heeft voor u genoteerd...

Spoornieuws - 197205

 • De tijdrit van de trein
 • Intervity
 • Intercity
 • U.I.C. prijs 1972
 • Algemeen organigram van de N.M.B.S.
 • Beschikbare terreinen
 • Benoeming te Brussel (NS)

Spoornieuws - 197301

 • Het TEW, europees tarief
 • Naar Bretanje met autoslaaptreinen
 • Alles over Containers
 • Nieuwe wagens: heugel-wagens
 • Nieuwe wagens: lessenaar-wagens
 • Nieuwe wagens: grootvolume-wagens
 • Nieuwe wagens: coil-wagens

Spoornieuws - 197302

 • TRW: kangoeroe wagens
 • Tentoonstelling trein Philips
 • Vervoer van levende dieren
 • Zomer 1973
 • Europabus
 • Sociaal Toerisme
 • Terrein te huur te Jumet
 • Stations-parkeerplaats te Borgworm
 • Organigram Handelsdirectie

Spoornieuws - 197303

 • De fuels per spoor
 • Buitengewoon vervoer naar Tihange
 • De NMBS in 1972
 • EMGO: 10.000 wagens
 • Adresverandering
 • R.I.V.: bijlage II
 • Handelsagentschappen: nieuwe gezichten
 • Plaatjes 'locomotieven'
 • Fusie: Pool-Europ
 • Elektrische tractie tussen Gent en Antwerpen
 • Slaapwagens
 • Elektronische plaatsbespreking te Londen
 • Nieuwe wagens: graanwagens
 • Containertermina! te Brussel

Spoornieuws - 197304

 • Handelsagentschappen: agentschap NMBS-SNCF te Rotterdam
 • De haven van Gent
 • Trexpo, een nieuwe medium
 • Interfrigo: jaarbalans
 • InterContainer, jaarbalans
 • Reiniging van de wagens
 • Handelsagentschappen: agentschap te Milaan
 • Nieuwe bussen van de NMBS
 • Nieuwe trein te Brussel
 • Wintersport
 • B.T.W. en collivervoer
 • Trein + auto

Spoornieuws - 197305

 • De Chemin de Fer Industriel te Haren
 • 200.000 ton zink naar Budel
 • Automatische koppeling
 • Nieuwe reizigerstreinen
 • Eas- en Eaoswagens

Spoornieuws - 197401

 • De spoorweg van de toekomst
 • Zero-groei voor de auto
 • 37.000 ton steenkool
 • Autoslaaptrein in 1973
 • Parijs-Fos, globale prijs trein + bed
 • Zomervakantie
 • Ophanging met hangdraden in Italië
 • Een brochure voor de uitvoerders
 • Voor het vervoer van glas
 • Stookolie, de records van 1973

Spoornieuws - 197402

 • Spoorwegen 1973
 • Edmond Depaire, de vrachtauto vult de spoorwagen aan
 • 20 treinen klinkers
 • Europese standaardrijtuigen
 • Tarieven verkrijgbaar
 • Nieuwe vrachtbrief
 • Trek-duwtreinstellen voor Amsterdam
 • 'Forum' te Brussel
 • Trexpo, 16 dagen in maart
 • Sociaal toerisme
 • Gegarandeerde termijn
 • Zomerseizoen, dienstregelingen
 • Vliegtuig- en treinbiljetten
 • Zes nieuwe locomotieven
 • Vierstroomlocomotief voor Rimini
 • Verkeerscentrum Noord
 • 428 km/u., treinrecord
 • Voor de Australische wol, Zeebrugge
 • Parkeerplaats B te Brussel Zuid

Spoornieuws - 197404

 • De Henegouwse cokes boekt vooruitgang
 • Containerterminal te Charleroi
 • Vrachtbrief, vak 27
 • Een kosteloze reis per slaaprijtuig
 • Douaneagentschappen NMBS
 • De TEE tot uw dienst
 • Wagens die niet stilstaan
 • Sneeuwvakantie
 • Yokohama-Brussel, 13.000 km
 • 900 nieuwe wagens
 • Reeks loco-platen

Spoornieuws - 197405

 • Nieuwe handelsdirecteur
 • Herstructurering te Charleroi
 • Zes maanden in 1974, goederenvervoer
 • Nieuwe NCM
 • Frans-Belgisch gemeen tarief
 • Werken te Tertre
 • Nieuwe dienstregelingen
 • Met zeilen afgedekte wagens
 • Interferry : 30.000 containers
 • Avondtreinen

Spoornieuws - 197501

 • Nieuwe containerterminal te Charleroi
 • Het T2 slaaprijtuig
 • Zomervakantie
 • Nieuwe dienstregelingen
 • Autoslaaptreinen 1974
 • Stookolie voor een thermische centrale
 • Ertsen uit Rotterdam
 • Vervoer van petroleum-produkten : een nieuw rekord
 • Spoorweginvesteringen : 3 tot 6 Stadsvervoer
 • Hernummering van EGKS-tarieven

Spoornieuws - 197502

 • Tweede Computer Show
 • L'Oréal te Recogne
 • Gevaarlijke goederen
 • Interfrigoverkeer
 • Beschikbare industrieterreinen
 • Liège-Bressoux : 3e verjaardag
 • T2 S naar Salzburg
 • Vermindering 3 kinderen
 • Handelsagentschap te Keulen, nieuwe lokalen
 • Locotractors te koop
 • CINTER
 • Trein + fiets
 • Abonnement TEN
 • Naar het buitenland zonder bagage

Spoornieuws - 197503

 • 1974 : record verkeer
 • Spoorweg en leefmilieu
 • Nieuwe gezichten
 • Handelsdirectie
 • Socomanex te Montzen
 • Nieuw consortium
 • Elektronische plaatsbespreking
 • Trein + auto
 • Stukgoedzendingen naar Frankrijk
 • TFBW, herziening van de prijzen

Spoornieuws - 197504

 • Elektrische centrales - 2 aansluitingen
 • Terminal van Châtelineau in dienst
 • De NMBS en de Belgische industrie
 • CBM te Gent
 • Meuneries Bruxelloises
 • 4400 parkingplaatsen
 • Wintervakantie
 • Handelsagentschap Rijsel
 • Autoslaaptrein St.Raphaël
 • Ski-Express
 • Biljetten voor Nederland
 • Organigram : errata

Spoornieuws - 197601

 • De spoorweg en de vervoerpolitiek van de EEG
 • Parijs-Brussel, de trein en het vliegtuig
 • Hainaut-Sambre, nieuwe uitrusting te Montignies

Spoornieuws - 197602

 • De spoorweg, klant van de Belgische nijverheid
 • Het wagenpark van de NMBS
 • Technische steekkaarten : Hbis-wagen
 • Holiday on ice, 14 containers
 • Oscars van de verpakking
 • Wederuitgave tarieven 9151 en 6600
 • Parking : te Aalst
 • Handelsagentschappen : te Luxemburg

Spoornieuws - 197603

 • Resultaten van het jaar 75
 • Tubemeuse, nieuwe afdeling
 • Technische steekkaarten : Gbs-wagen
 • Indesit te Bierges
 • Colgate-Palmolive te Liers

Spoornieuws - 197604

 • Massale vervoeren per spoor
 • Invoer van ertsen
 • Tentoonstellingstreinen
 • Vreedzame torpedo's
 • Algeco, silowagens
 • Internationale vrachtbrief, vak 27
 • Handelsagentschappen : in Oost-Duitsland
 • UlC-frank
 • Internationaal laadkistenbureau
 • Wintervacantie
 • Parking : te Antwerpen
 • Technische steekkaarten : Taes-wagen

Spoornieuws - 197605

 • Containerterminal Brussel
 • Containerterminal Antwerpen
 • Een juweel van een lading
 • Technische steekkaarten : Tads-wagen
 • Locoduwer Pulso
 • Losbrug te Sint-Agatha-Berchem
 • Trein + auto

Spoornieuws - 197701

 • Het probleem van de verpakking
 • Europabus bestaat 25 jaar
 • De Eds-wagen
 • Sporen naar luchthavens
 • Adressen voor buitengewone vervoeren
 • Klantenkaart VL 10 + 1
 • Trein + fiets
 • Benelux Tourrailkaart
 • Autoslaaptrein naar Bretanje
 • Het vervoer van stookolie neemt weer toe

Spoornieuws - 197702

 • Belgisch Instituut voor verpakking
 • De Bosch-Express
 • De Ts-wagen
 • Het cirkus van Moskou neemt de trein
 • Handelsagentschap te Luxemburg, verhuizing
 • Zomervakantie
 • TFNW

Spoornieuws - 197703

 • De NMBS in 1976
 • Vervoer van chemische produkten
 • Tads-wagen voor zout
 • Vloeibare meststoffen naar Antwerpen
 • Cockerill, de uitdaging
 • Belgische wagens voor Arabië
 • Nieuwe handelsagenten
 • Cine-wagen
 • Corail-wagens

Spoornieuws - 197704

 • Twintig jaar TEE
 • TEEM, goederenspoorwegnet
 • Een transformator voor Ciney
 • Ketelwagens te huur
 • Plaatsbespreking
 • Laadvoorschriften
 • Behandeling-Vervoer, nieuw adres
 • Tolagentschap te Turnhout
 • Twee tarieven voor ferryboatwagens
 • Vervoer van maïs naar Frankrijk
 • Stroomhakkers

Spoornieuws - 197705

 • Het spoor en de waterwegen
 • Solvay, shipping department
 • Vervoer van Franse suikerbieten
 • Pegard, verzending naar Roemenië
 • Het Brits witboek
 • Trein + auto
 • TFBW; geen prijsverhoging

Spoornieuws - 197801

 • TMM, een nieuwe agglomeratieband
 • Great Lakes Carbon Ghent
 • Containers naar Zuid Afrika
 • Tien jaren lntercontainer
 • De Tds-wagen
 • Technische fisches
 • Auto-slaaptreinen
 • Een transformator per weg en spoor
 • Twee expo-treinen

Spoornieuws - 197802

 • Gecombineerd vervoer spoor/weg
 • lnterferry te Antwerpen
 • De Ks-wagen
 • Technische fisches
 • Nieuwe dienstregelingen
 • Toeristische treinen
 • Gebruik van de ligplaatsen
 • Trein + fiets
 • Benelux Tourrail
 • Sneeuwtreinen
 • SNCF, DB en NS te Brussel
 • Bosch Express
 • Overwegen
 • Verdubbeling van lijn 36
 • Adres voor buitengewoon vervoer
 • De haven van Antwerpen
 • Nederlandse expo-trein
 • lnterfrigo

Spoornieuws - 197803

 • Wagens voor glasvervoer
 • De Tahs-wagen
 • Technische fisches
 • Europese standardrijtuigen
 • lnter Rail
 • Week-end-biljet
 • TEE, voor sport
 • De match
 • IBW + trein + fiets
 • Overwegen
 • De Rapilège
 • Handelsagent te Brussel
 • Nieuwe reizigersbiljetten
 • Tentoonstelling te Oostende

Spoornieuws - 197804

 • Vervoer van vloeibaar gietijzer
 • Volledige treinen voor Moreelsguano
 • G.G.T. te Gent
 • Sealink Containerlane
 • De Shis-wagen
 • Het laadproÍiel
 • Wagens voor vervoer van hout
 • Technische fisches
 • Wintervakantie
 • Overwegen
 • Vervoer van levende dieren
 • BR, CFF en FS te Brussel
 • Staangeld van de wagens
 • 'Niet-roken'-plaatsen
 • Bronzen leeuw voor NMBS-film
 • De F.I.L.

Spoornieuws - 197805

 • 40.000 ton kolen
 • Fonderies Magotteaux
 • Rapilège-trein voor Cockerill
 • EMGO: 25.000 wagen
 • De 'f'-wagens
 • Gepalletiseerde ladingen
 • Technische fisches
 • Auto-slaaptreinen
 • Ski express
 • Vakantie te Altenmarkt
 • De société belgo-anglaise des ferry-boats
 • De aankopen van de NMBS
 • Nieuwe kleding voor onze locomotieven
 • Een brochure voor uitvoerders
 • TEEM-folder

Spoornieuws - 197900

 • Grenzenloos vervoer
 • Nieuw tarief België - Nederland
 • Wederzijdse 'ambassadeurs'
 • Van ruwe tabak tot rasoriet

Spoornieuws - 197901

 • Te volgen formule
 • Zeebrugge: 20 t. steen per wagen
 • De recuperatie bij de NMBS
 • Eo-wagen
 • De vernieuwingstrein van de NMBS
 • Zomervakantie
 • Brussel - Parijs
 • De TEE's
 • lnlichtingsautomaat
 • Autoslaaptreinen
 • lnter Rail Senior

Spoornieuws - 197902

 • Ertsvervoer per spoor
 • NMBS resultaten 1978
 • Nieuwe stations
 • 60 m² Polyglass
 • Bosch-Express
 • Bananen voor Griekenland
 • Shs-wagen
 • La Louvière - Maubeuge
 • De kleine containers
 • Toeristische treinen
 • Vielsalm
 • C.L.E.
 • lntercontainer
 • Nieuwe veerbootwagen
 • Brussel - Parijs

Spoornieuws - 197903

 • Een aansporing voor het spoor
 • Spoorwagens op spoorwagens
 • Ladingen in transcontainers
 • Fbd-wagen
 • Kerst- en Nieuwjaarsfeesten te Salzburg
 • Tarief België - ltalië
 • Expo-treinen
 • Leve de 'wachtsters'
 • Wintersporten
 • Brussel - Parijs
 • Buffet Brussel Zuid
 • Nieuwe gezichten
 • Hermes
 • Electronische biljetten
 • Mister Cash in de stations

Spoornieuws - 197904

 • De wensen van de NMBS
 • Ford Genk en de spoorwegen
 • Dossier Charleroi: De spoorweg en zijn grote klant
 • Beknopte staalkennis
 • Martin Guyaux
 • De Driehoek van Charleroi
 • Woordenlijst
 • Carlam
 • De spoorweg in de cokesfabriek
 • Vervoer in gietvormen
 • Nieuw tarief
 • De M 4-rijtuigen
 • Nieuwe trein naar Luxemburg
 • Nieuw adres voor ons agentschap Brussel
 • Rocket 150

Spoornieuws - 198001

 • Maar eveneens dit jaar bestaat de spoorweg 145 jaar. En hij heeft op meerdere wijzen zijn stempel gedrukt op het land
 • Het is een product dat steeds meer gekend geraakt, sinds de Belgen zich op grote schaal in een isoleringscampagne hebben gestort
 • Het containertransport tussen Groot-Brittannië en België: één der meest centrale punten van dit transportgenre
 • De Sap-wagen, met zeer groot laadvermogen, wordt hoofdzakelijk gebruikt in de ijzer- en staalnijverheid
 • De tweedeklasrijtuigen van het type M4 verlaten de constructiewerkplaatsen. Men kent dus nu de twee rijtuigklassen van het modernste NMBS-materieel
 • NMBS-COLLI neemt deel aan een tentoonstelling te Leuven, einde maart. De grootste verzendingsmaatschappij van het land maakt hiervan gebruik om zich terug waar te maken
 • Sociale vooruitgang, gunstige ontwikkeling van de productiviteit. De in de vormingsstations geplaatste railremmen worden onder de loep genomen
 • lnterfrigo krijgt op 1 maart een nieuwe directeur-generaal
 • Een lange reis voor de boeg? Slaap rustig... de trein brengt u op uw bestemming
 • U gaat op zakenreis en u wil de handen vrij hebben? Trein + auto natuurlijk!
 • Een map 'wagenladingen' komt einde maart van de pers. Zij wil een goede handleiding zijn bij het vastzetten en vastsjorren
 • Vanaf 1 februari gaat een tentoonstellingstrein van start die aan de jongeren van 6 tot 18 jaar de geschiedenis van de spoorweg wil schetsen

Spoornieuws - 198002

 • Voor onze lezers die wensen te weten wie bij de Maatschappij de teugels in handen heeft, publiceren wij het organigram van deze VIP's
 • Iedereen heeft de stemmen van de pers gehoord. Wij geven hier de 'commerciële' redenen van deze geslaagde operatie
 • Wagen met vaste laadkuil voor gecombineerd spoor- en wegvervoer. Op 28 maart beleefde Zeebrugge de inhuldiging van een nieuwe terminal voor het gecombineerd spoor- en wegverkeer. Bij deze gelegenheid stelde TRW de eerste van een serie van 100 wagens voor
 • Lps, wagen voor buizenvenoer. Een wagenfiche is gewijd aan deze platte wagen, uitgerust met zeer stevige, vaste rongen
 • Zoals wij het uiteenzetten, helpt de NMBS de diverse maatschappijen en organismen bij het realiseren van niet alledaagse public relations-acties
 • Europ-wagens. Vier nieuwe, speciale wagentypes worden ingeschakeld in de gemeenschap van de Europ-wagens, die onder het voorzitterschap staat van de NMBS, sedert 1977
 • Het was een der eerste grote tentoonstellingen, georganiseerd naar aanleiding van 150 jaar België; een spoorweg 'expo'
 • Staaldraad geladen op tandlatwagens. Een ongewone lading, maar toch een goede wenk
 • Trein + fiets in de Gaume: een idee, zomaar, voor een prettig weekeind
 • Drie nieuwe treinen voor de zonnekloppers

Spoornieuws - 198003

 • Een nieuw rechtstreeks tarief België-Spanje voor stukgoedzendingen
 • Nieuwe voordelen in internationaal verkeer voor de Senioren
 • Kraft, fabrikant van kazen, sausen en klaargemaakte schotels, verschaft aan de Naamse streek een trafiek van voedingswaren
 • Tubemeuse heeft samen met de spoorwegen een speciaal aangepaste wagen uitgedokterd voor het verzenden van haar grote spiraalbuizen
 • Ss-wagen, een plat voertuig met vaste rongen
 • De TGV, Franse voorloper van de treinen met zeer grote snelheden, kwam op bezoek in België
 • B-Tourrail: nieuwe abonnementen voor goedkope reizen
 • Wij behandelen een uittreksel van een belangrijk hoofdstuk uit een brochure, uitgegeven door de Groep der Negen, de werkgroep van de spoorwegnetten der negen EEG-landen
 • Minitrips NMBS: voor korte vakanties
 • Mijnheer Gaertner vertegenwoordigt nu de Duitse spoorwegen te Brussel
 • De Vlaamse en Waalse asverbindingen worden geëlectrificeerd

Spoornieuws - 198004

 • 3 SUISSES doet ook aan postorderverkoop. Miljoenen klanten worden aldus per spoor bediend. Een uitgebreid relaas over de werkzaamheden van deze firma en over de uitwisseling van magnetische informatiedragers met de NMBS voor een betere rentabiliteit van z
 • De Rbps-wagen, een nieuwe platte wagen met 25 meter nuttige laadlengte, rolt uit de NMBS-constructie-ateliers
 • De hernummering van de wagens, die meerdere jaren zal in beslag nemen, noopt tot wijzigingen aan onze reeds verschenen wagensteekkaarten
 • Vier bladzijden gewijd aan het klavertjevier van de spoorwegen. Een overzicht van de nieuwigheden op gebied van comfort
 • lnterÍrigo: een filiaal van de Europese spoorwegmaatschappijen dat het vervoer van goederen organiseert onder geleide temperatuur

Spoornieuws - 198005

 • Algeco presenteerde in september te Antwerpen gespecialiseerde ketelwagens en gesloten wagens
 • Zeebrugge in het daglicht: een algemene voorstelling door de directeur MBZ, de heer F. Traen, het spoorvervoer te Zeebrugge, uitbreidingswerken aan de haven, Zeebrugge en de containerisatie, de Belgisch Engelse Vennootschap der Ferry-Boats, Harwich, partn
 • Edwin Cooper huurt ketelwagens voor het vervoer van haar chemische produkten, vooral voor het veerbootverkeer naar Engeland
 • Nieuwe aankondigingsborden te Brugge
 • Een woordje over de havendag te Antwerpen
 • Een NMBS-minitrip naar Arnsberg23

Spoornieuws - 198006

 • Om meer inzicht te geven in de rechtstreekse internationale tarieven, heeft Spoornieuws een ronde tafel-conferentie gehouden met 'specialisten' van verscheidene Europese netten
 • Wij hebben het reeds eerder gehad over deze gecombineerde transporttechniek. De centrale katern geeft een panoramisch overzicht, een synthese
 • NMBS-COLLI op zijn nieuw adres
 • Ons agentschap in Keulen
 • Een spectaculair uitzonderlijk vervoer

Spoornieuws - 198101

 • de redactionele politiek van Spoornieuws
 • de bedrijfsreportages
 • de tarieven
 • het gecombineerd vervoer
 • de stukgoedzendingen
 • de technische uitgaven
 • de dossiers
 • De pool der calorieën
 • Steenkolen voor Ruien
 • Spoorweg en energie
 • Kosteloos vervoer naar het Italiaanse rampengebied
 • Vermogengelijkrichters
 • lntercontainer in 1980
 • Nieuwe verbinding Brussel-Londen

Spoornieuws - 198102

 • Steenkool voor de elektriciteitscentrales: SGM heeft zich goed uitgerust om 40 volledige steenkooltreinen per dag te laden
 • Steenkool voor de elektriciteitscentrales: De AKB bedienen de centrales van Mol en Auvelais
 • De AKB: enkele technische gegevens
 • Oostende-Dover: snelle oversteek per jetfoil vanaf 31 mei
 • Het Bedrijfswagensalon, een nabeschouwing
 • Opendeurdag tussen Antwerpen en Leuven
 • NMBS-Minitrips naar Firenze en naar Oostenrijk
 • Uitzonderlijke reis naar Rodez
 • Het tarief 8450 voor Scandinavië
 • AEST: nieuwigheid voor het Groot-Hertogdom
 • De NMBS aanwezig op de Rotterdamse Freight Show '81

Spoornieuws - 198103

 • CEI: 100.000 ton zonnige waren per trein
 • Electrische centrales Schelle en Rodenhuize
 • Terminale installaties, steekkaart 1
 • NMBS-COLLI en Brucargo
 • Nieuwe internationale vrachtbrief
 • Jetfoil Oostende-Dover
 • De NMBS op het Vakantiesalon
 • M. Lauber vertegenwoordigt de CFF te Brussel
 • Intercontainer in 1980
 • B-Tourrail
 • Gebruik van weervast staal

Spoornieuws - 198104

 • Athus, privé terminal
 • Ryan Europe valoriseert de Henegouwse terrils
 • De loskuil
 • ACEC viert haar 100-jarig bestaan
 • Brussel, vrachtcentrum
 • De vistrein
 • De NMBS in 1980
 • Een springstofloze rotssplijter
 • Bestelling van Tads-wagens
 • De NMBS op lnterfish '81
 • Belangrijke adreswijziging

Spoornieuws - 198105

 • De terminal te Muizen
 • 20 jaar TEEM-treinen
 • Librevasion met de trein
 • Speciale treinen
 • De verpakking
 • Trein + fiets
 • lntercontainer-wagens
 • Griekenland en containers
 • Werken met perslucht
 • Maritieme ertsaanvoer
 • Wintervakantie per trein
 • Adviseur voor de buitenlandse handel
 • Nieuw telefoonnummer
 • Nieuw adres van de B.R.

Spoornieuws - 198106

 • 10 jaar overslag van containers te Zeebrugge
 • De spoorweg in het Luikse
 • Cockerill Sambre
 • Cockerill transport
 • Valfil
 • Mechanische constructies
 • Phenix Works
 • Centrum voor wegvervoer
 • Bressoux: spoor en weg
 • Luik, een onbekende stad?
 • Amercoeur: omschakeling en continuwerk
 • De informatie, zuurstof van de onderneming
 • Electrificatie Aarschot - Hasselt
 • Brug op de loop

Spoornieuws - 198107

 • Belgische spoorwegterminals en wagens
 • De steenkool blijft oprukken
 • Een rechtstreeks tarief België-Duitsland
 • Behandelingstoestellen en -voertuigen
 • Oscar en Grote Prijzen van de verpakking
 • Publifer
 • Restauratie in de TEE's
 • De hit-parade van de energie
 • Heropleving van het staal
 • British Rail
 • Autoslaaptrein: de rustige snelweg
 • Railtrans, tiende verjaardag

Spoornieuws - 198201

 • De graanmarkt
 • Ghent Grain Terminal
 • De elektrische centrale van Verbrande Brug
 • De FIMOP-relance-trein
 • Bergen-Doornik, 3.000 volt
 • De getrouwheidskaart slaaprijtuigen
 • Twee maatregelen voor de reizigers
 • Nieuw restaurant te Brussel-Noord
 • Minitrips en 'mooie dagen'
 • Nieuwe tarifering voor het ertsenvervoer
 • lntercontainer, 3 trimesters van 81
 • Julian Key, kwaliteitsaffiches

Spoornieuws - 198202

 • Eurosilo, kwaliteit en efficiëntie
 • De FIMOP-trein van de relance
 • 1981 bij onze buurnetten
 • 60 nieuwe locomotieven
 • Vergaderen met de N.M.B.S.
 • Het decennium van Railtrans
 • De vijfmiljoenste container
 • lntercontainer in Turkije
 • Nieuwe vertegenwoordiger te Hasselt
 • Douanedocumenten
 • 'Effeningsmachines' van Belgische makelij
 • Blauw bulletin voor het stukgoed
 • Minitrip naar Rosas

Spoornieuws - 198203

 • De NMBS in 1981
 • De elektrische centrale van Awirs
 • De Belotti-loskuil
 • Hefwerktuigen
 • Zeeuws-Vlaanderen
 • De Orient Express opnieuw in dienst
 • Uitzonderlijk vervoer
 • Goede treinen voor goede vakanties
 • Onze commerciële vertegenwoordiging te Luik
 • lnterfrigo: de wagen van de toekomst
 • De Technische Eenheid bestaat 100 jaar
 • Brouwgerst te Leuven

Spoornieuws - 198204

 • lnterferry, 10 jaar beheer Antwerpse terminal
 • La Cellulose des Ardennes
 • De Ss-wagen
 • Philips, de distributie
 • De spoorweg in de K.S.-produktie
 • Twee houten wagens voor Antwerpen
 • lntercontainer in 1981
 • BlV, nieuwe voorzitter
 • Granen voor de Belgische Boerenbond
 • Elektrificaties
 • Het motorstel Break
 • lnlichtingskantoren goederen
 • Douaneformaliteiten 'ten huize'
 • Spoorwegreklame

Spoornieuws - 198205

 • AEG, elektronika en steenkool
 • Depaire in het EIC
 • lnternationale verbindingen voor wagenladingen
 • Het netabonnement voor de onderneming
 • lnterfrigo, verleden en toekomst
 • Personeelsbewegingen te Brugge en Gent
 • lnlichtingskantoren goederen
 • Oscar van de verpakking
 • De Pyreneeën, slechts een nacht sporen

Spoornieuws - 198206

 • De spoorweg bij de Papierfabrieken van Belgie
 • De spoorrestauratie
 • Containers en spoorwagens bij Ford Genk
 • De NMBS in het Delwaide-dok
 • De appeltrein
 • lnterunit, rail-route coöperatie
 • Reis in regel
 • Telefoonnummers te Luik
 • Sportmaterieel

Spoornieuws - 198301

 • Herstructurering van het gespreid goederenverkeer
 • Het gecombineerd rail-route-vervoer in 1983
 • De derde generatie van de verpakking
 • Een bezoekje aan het CCN

Spoornieuws - 198302

 • Wagenladingen in '82
 • Huisbrandkolen - Gustave Maes en Jules Jacques
 • De Gentse haven en de NMBS
 • Oscar en Grote Prijzen van de verpakking
 • Het Transto-salon
 • lntercity
 • Nieuwe commerciële vertegenwoordigers
 • Breda-Mannheim
 • Beschikbare spoorwegterreinen
 • Zakenreizen naar Frankrijk

Spoornieuws - 198303

 • 1982 bij onze buurnetten
 • De Diners Club in de Orient Express
 • Mr. Huyghebaert, Schepen van de haven
 • De haven, dienstverlener
 • De spoorweg te Antwerpen
 • Containers
 • De mening van onze buurnetten
 • Who's who
 • lntercontainer in 1982
 • Twee werken van het BVI over verpakking
 • lnterfrigo: verkeer in 1982
 • lnterfrigo: wagens met een grote capaciteit
 • lnterfrigo: de tariefovereenkomst 9997
 • Beschikbare terreinen
 • Stukgoed België-Frankrijk
 • Tuinbouw-minitrip te München
 • Speciale prijzen

Spoornieuws - 198304

 • General Motors Continental
 • De trams van Manilla
 • BNFW
 • Open deur te Brussel
 • Radioverbinding met de treinen
 • Twee rijdende expo's
 • Het ferry-boat verkeer
 • De 'cruise' van de honderdjarige
 • In onze handelsagentschappen
 • De ltaliaanse ceramiek ten bate
 • Kerstmis en nieuwjaar te Salzburg
 • Gevaarlijke goederen

Spoornieuws - 198305

 • CMB, een grote rederij partner van het spoor
 • Bezoek aan Antwerpen
 • lnter Delta
 • GCT operationeel
 • Het bewijs is geleverd
 • Het CIT in plenaire vergadering
 • Red Star Europe
 • NMBS-Minitrips
 • Een ongewoon vervoer
 • Het circus van Moskou neemt de trein

Spoornieuws - 198403

 • LAR, nieuw transportcentrum
 • Uitzonderlijk vervoer
 • Vormingsdagen voor verpakking
 • Het jaar 1983 bij de NMBS
 • 'La Fristouille'
 • In ons handelsagentschap te Hasselt
 • Tarief 8566 België - Groot-Brittannië
 • Nieuwe seinpost te Charleroi-Sud
 • lntercontainerverkeer 1983
 • TECE voor Griekenland
 • lntercontainer-afgevaardigde in Scandinavië
 • Ports & Transport
 • Bij de lnterfrigo-handelsdirectie
 • Minitrip naar Salzburg
 • Vakantie alles inbegrepen
 • Bij de vertegenwoordiging van de NS
 • Autoslaaptrein '84
 • Bij de vertegenwoordiging van de BR
 • Rangeerlocs te koop

Spoornieuws - 198404

 • Suiker te Antwerpen
 • Affichage
 • Het zand van Sibelco
 • Evapo-Express
 • Brussel-Parijs, nieuw
 • Het nieuwe spoorboekje
 • De gezinskaart
 • Kredietkaarten bij de NMBS
 • Overwegen
 • Multimodaal transport
 • De spoorweg en de weg
 • Design tram-bus
 • De vrouw van het jaar
 • lntercontainer boekt vooruitgang

Spoornieuws - 198504

 • De nieuwe internationale vrachtbrief toegelicht
 • Nieuwe telefoonnummers voor de NMBS-dispatchings
 • Een 'verzameling van de goederenwagens'
 • Uitbreiding van het lntercontainer-wagenpark
 • De internationale vrachtbrief ook voor het binnenverkeer

Spoornieuws - 198601

 • Eurail Express
 • lntercontainer
 • De NMBS te Basel
 • Porta d'ltalia-expres, een tweede trein
 • TOP, een nieuw embleem
 • SMG, 'just in time'
 • Aangepaste dozen
 • POV
 • De dubbeldekrijtuigen

Spoornieuws - 198603

 • Voordelige ommekeer
 • Het waarom van het TOP-Plan
 • Het reizigersverkeer in 1985
 • Oscars en Grote Prijzen der Verpakking 1986
 • Verkeer per wagenlading - de resultaten 1985
 • 'Cabine 8', een nieuwe reiswijze
 • Kunstreprodukties voor uw kantoor

Spoornieuws - 198604

 • TOP-Plan: internationale dimensie
 • De nieuwe lnterdelta komt eraan
 • De toren van Pisa aan de horizon
 • Athus en de terminal
 • Allesvervoerder in alle omstandigheden
 • lJskoude temperatuur
 • 80.000 kisten meer
 • Wagenladingen aan huis
 • LAR: nog een inspanning
 • Een evenement per trein
 • Een wankele test
 • Dertig jaar en een nieuwe stijl
 • 3000 volt en 5 torens
 • Brugge-Kortrijk onder draad
 • Geraardsbergen hoort erbij
 • Nieuw waarmerk voor bepaalde verpakkingen
 • Terrein te huur

Spoornieuws - 198605

 • Drie richtpunten voor de toekomst
 • Een zwaargewichttrein
 • Shopping by moonlight
 • Over heuvels en bundels
 • De '128' van VTG
 • Garantie Cargo
 • De sfeer van weleer
 • Tarieven te koop
 • Bressoux beter uitgerust
 • Claude Durand leidt lntercontainer
 • Vak 25: een wijziging
 • De nacht van de steenkool
 • Nieuwe bemanning in de commerciële vertegenwoordiging te Antwerpen
 • Antwerpen-Rijsel rechtstreeks
 • Om beter te dedouaneren

Spoornieuws - 198704

 • Het spoor: parate en efficiënte dienstverlening voor de klant wordt belicht door Albert Counet en Frans Smolders
 • De spoorweg zal meer internationaal zijn dan ooit
 • Gebaseerd op drie krachtlijnen: kwaliteit, betrouwbaarheid en het duo competitiviteit/rentabiliteit
 • Na het TOP-plan, hermodellering van het binnenlands verkeer
 • De spoorweg evolueert naar continentale afmetingen, in het kader van Trans Euro Freight en van de EURAIL-produkten
 • Hij stelt produkten voor gericht op draagassen
 • Hij kanaliseert de transporten, volgt ze - samen met u - in real time, helpt u bij het vervullen van de douaneformaliteiten
 • RailEasy, nieuwe vooruitgang
 • En hij vindt een veelbelovende ontwikkelingsbasis in de intermodale technieken
 • lntercontainer in 1986
 • TRW in 1986
 • lnterfrigo in 1986
 • Ons wagenpark wordt verbeterd
 • Super Spot, een zomeraanbod
 • Een eerste semester in mineur
 • W0, nieuwe structuur
 • Dienstverlening voor de klant te Antwerpen
 • Nieuw tarief voor Duitsland
 • De deskundigen van de NMBS te uwer beschikking

Spoornieuws - 198801

 • De auto en de trein.
 • De Rs-wagen
 • ALZ: elke kilometer produktief
 • De verschijning van een vademecum voor de goederen-expediteurs
 • Een nieuwe trein naar Zwitserland en ltalië
 • De nieuwe tariefstructuur Benelux nr. 8800
 • Een adreswijziging indien u met 'Namen' werkt
 • Een nieuwe en belangrijke verplichting voor het verzenden van gevaarlijke goederen
 • Een nieuw project voor de commercialisering van maritieme containers bij Intercontainer
 • Internationale reizen

Spoornieuws - 198802

 • Het vijfjarenplan: toekomstgericht programma
 • Rail 2000: een transportbeleid voor Zwitserland
 • Bananen-Express: de smaak van kwaliteit
 • Intermodale techniek: vooruitgang op alle fronten
 • Vijf Belgische handelsposten buiten onze grenzen
 • NMBS/SNCF: de Aanbodunie is een feit
 • lC-lR: dichter bij de behoeften

Spoornieuws - 198803

 • Interdelta: een 4e trein
 • Hermes: 3 netten meer
 • Veiligheid: het specifiek karakter van de spoorweg
 • Rbps-wagen
 • Reforger
 • Speciale treinen
 • Nieuwe gezichten, nieuwe adressen
 • Gecombineerd vervoer
 • Rechtstreeks tarief naar Italië
 • TTB, succesrijk

Spoornieuws - 198901

 • Eurail Express
 • RailEasy
 • De elektrificatie van lijn 260
 • De Kanaaltunnel
 • Sprokkelnieuws

Spoornieuws - 198902

 • Foto's van de ploeg
 • Eurailcargo
 • Moderne wagens voor topprestaties
 • Bij CITA spoort RailEasy de gele wagens op
 • Gesmolten gietijzer: een Gentse uitdaging
 • Kort...
 • Eurail Express

Spoornieuws - 198903

 • lnterdelta
 • Carlam
 • EUROMODAL 90
 • Eurocat
 • Veiligheid op een hoog peil
 • Actueel: bevordering van de internationale verkoop, vervoer onder geleide temperatuur, Frans-Belgisch tarief, telematische verkoop
 • Een transport waar muziek in zit
 • De Kanaal-HST
 • Het spoor in de USA

Spoornieuws - 198904

 • Verschuivingen bij 'Marketing-Verkoop'
 • Sprookjesland, of het vervoer voor witte cement voor CBR
 • RailEasy: in versneld tempo
 • Transcaldia: wij waren aanwezig , u leest er alles over
 • Star 21: de plannen van de NMBS voor de volgende eeuw
 • De NMBS staat voor niets: een heel bijzondere operatie voor Sidmar
 • Challenger's Trophy: de NMBS op het podium
 • Euromodal: eind januari is het zover
 • Belgische minitrips voor het Franse spoorcliënteel: de samenwerking op het voorplan
 • Airport City Express: de trein en het vliegtuig, een optimale combinatie

Spoornieuws - 199001

 • Euromodal 90: 1ste Europees congres over het gecombineerd vervoer
 • Gecombineerd vervoer: doorlichting van een rapport
 • De verklaring van Brussel: konkrete besluitvorming van het forum
 • Klimaat van vertrouwen: de boodschap van de minister
 • Actieplan: de intenties van de Europese commissaris
 • 1989: Resultaten en projecten: becijferd en gecommentarieerd bilan van het voorbije jaar
 • Marketing: familiefoto
 • Logistiek: de koppeling NMBS/klanten
 • Fakturen: modernisering van A tot Z
 • Stukgoeddienst: kijk op de toekomst
 • Eurailcargo: gegroet Oostenrijk

Spoornieuws - 199002

 • De Belgische intermodale gemeenschap: zes vennootschappen en de NMBS
 • De transalpijnse verbindingen: sterke troeven voor het gecombineerd vervoer
 • BBSC - Antwerpen: de toekomst in zwart en wit
 • Scaldo: de nieuwe EurailCargo naar Oostenrijk
 • ABX: een nieuwe lente voor de stukgoeddienst
 • Norlink: brengt Scandinavië dichterbij
 • Vieille-Montagne ontvangt een supertransfo - per trein -
 • Finaneste: een petrochemische klant van het spoor
 • Ons agentschap in Bazel: een jeugdige honderdjarige
 • Drie NMBS-verkoopseenheden: in het district Zuidoost
 • Zand uit Lommel per trein naar het Groot-Hertogdom
 • EuroÍreight: de NMBS was er ook
 • De Multi Pass: voordelig reizen in groepsverband

Spoornieuws - 199003

 • Een goede start voor Scaldo en Norlink
 • Ontmoeting met de voorzitter van de '12 + 2'
 • ECC in Lixhe
 • Sibelco in Lommel: De toekomst is voor morgen
 • Robots op de terminal
 • Chartertreinen
 • Ons containervervoer in 1989: Ondernemingen die in ons vertrouwen stellen
 • De HST, jaar -3
 • Spoorwagens ondergaan gedaanteverwisseling: Ons rollend materieel past zich aan
 • Onze ploegen in Noordwest: Onze verkoopkrachten
 • Onze ploeg in Parijs: Gewoon maar toch anders

Spoornieuws - 199004

 • UIRR: de federale organisatie van de Europese spoorweg-vervoerders bestaat 20 jaar en TWR 25 jaar. Een gelegenheid voor enkele gesprekken, waar wij het beste uit geselecteerd hebben
 • Bananen-Express: 10.000 wagens sinds 2 oktober. Ook hier een ontmoeting op topniveau
 • ADPO: veiligheid en ecologie draagt deze jonge, spoorminnende Antwerpse firma hoog in het vaandel
 • CAT Belge en Dee Line: twee logistiekers van het transport in dienst van de automobielindustrie. En twee facetten van een activiteit waar spoor en weg elkaar ontmoeten
 • Gezichten van het spoorwegbedrijf: deze keer een portret van de verkopers 'wagenladingen' van het District Noordoost, de commerciële afgevaardigden van ABX-Transport en de mannen (en vrouwen) die het verkeer van wagenladingen technisch ondersteunen
 • Champagne voor Jos, de derde straddle-carrier van lnterferry, het NMBS-filiaal dat het leven door een intermodale bril ziet

Spoornieuws - 199101

 • Boekjaar 1990 van de NMBS
 • Goede resultaten voor lnterferry
 • De NMBS en haar strategie voor de Europese uitdaging
 • Wijzigingen bij de deelmarkt-verantwoordelijken
 • Ons verkoopteam te Brussel
 • Koopcriteria: hoge eisen
 • Just-in-time
 • Renault: spoorvriendelijk
 • Het vervoer voor General Motors
 • De andere constructeurs: voor elk wat wils
 • De vele gezichten van ABX
 • Athus: 200.000 containers
 • Licht schroot: net erover

Spoornieuws - 199102

 • Gesprek met Etienne Schouppe
 • Flanders Technology 1991: ook de NMBS was van de partij
 • Euratral: een nieuw filiaal van het Belgische spoor
 • Cargo Bayern: EurailCargo groeit
 • Hout en papier: puike prestaties
 • Feldmuehle-Langerbrugge: veel meer dan een papieren tijger
 • Seaport Terminals & FP Distribution: one port concept.
 • Vieille-Montagne: kiest voor veiligheid en neemt de trein
 • Onze verkoopsploegen in Zuidwest
 • Gamatex Storage: just in time.
 • De vele gezichten van ABX (slot)
 • Intercontainer in 1990: nieuw rekord


© 2007 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 14/06/2024