Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : type 64, type 64093, type 64983, 64083 stoomlokomotief, 122.006, 122.001, breffer, oisquercq, 26, .....

Nombre de photos/articles : 135.407 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail Foto341Foto Série 62 N° 6324 - Série 62 N° 6274
Rail Foto342Foto Série 16 N° 1605
Rail Foto342ReportageDe NMBS lokomotieven reeks 16
Rail Foto343Foto Série 16 N° 1601
Rail Foto343Foto Série 16 N° 1606
Rail Foto345PhotoSérie 16 toiture
Rail Foto346ReportageTen aanval - treinen laden met militair materieel
Rail Foto347Kerr Collection Type 93 N° 9301 (ex DRG 7301)
Rail Foto348Kerr Collection Type 36 N° 3627
Rail Foto348Kerr Collection Type 36 N° 3661
Rail Foto349Kerr Collection Type 38 N° 3840
Rail Foto349Kerr Collection Type 38 N° 3860
Rail Foto3410Kerr Collection Type 38 N° 3900
Rail Foto3410Kerr Collection Type 38 N° 3918
Rail Foto3411Kerr Collection Type 40 N° 40.006
Rail Foto3411Kerr Collection Type 40 N° 4004
Rail Foto3412ReportageDe CIWL-Werkplaatsen te Oostende (II)
Rail Foto3413FotoCIWL 4160
Rail Foto3415ReportageVonken en Vuurwerk - Speno slijptrein
Rail Foto3420ReportageDe trams van de stad Luxemburg (III)
Rail Foto3421Kerr CollectionSNCF 030 TU 17
Rail Foto3421Kerr CollectionSNCF 030 TU 3
Rail Foto3422Kerr CollectionSNCF 030 TU 20
Rail Foto3423Kerr CollectionSNCF 030 TU 30
Rail Foto3423Kerr CollectionSNCF 030 TU 34
Rail Foto3424Kerr Collection Type 40 N° 4032
Rail Foto3424Kerr CollectionUS Army 4389 - 26 Orange-Nassau - SGB Bison
Rail Foto3425Kerr Collection Type 40 N° 4032
Rail Foto3425Kerr Collection Type 40 N° 4040
Rail Foto3431Foto Série 28 N° 2801 - Série 28 N° 2802 - Type 101 N° 101.012
Rail Foto3432Foto Série 80 N° 8062 - Série 80 N° 8033 - Série 80 N° 8001


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 04/02/2023