Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : nord-belge, type 96, 6503B0, eaos, NS 6400, l rijtuigen, Oudenaarde, type29.011, type 296.009, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
ModelSpoor Magazine9518Rollend materieel in model - Locomotieven - Test
Dubbeltest: de diesellocomotief 6005 in H0
ModelSpoor Magazine9522Rollend materieel in model - Locomotieven - Test 
Märklin 5533 IJzeren Rijn
ModelSpoor Magazine9524Rollend materieel in model - Goederenwagen - Test
De Hbis 194 van Hobby Trade
ModelSpoor Magazine9526Rollend materieel in model - Goederenwagen - Test
De Falls-ertswagens van B-Models
ModelSpoor Magazine9528Rollend materieel in model - Rijtuigen - Test
De Plan W rijtuigen van LS Models
ModelSpoor Magazine9530Banen, diorama's en plannen - Baanbespreking
De Stoombaan van MSC Het Spoor
ModelSpoor Magazine9542Scenery - Zelfbouw
De IJsfabriek, deel 2
ModelSpoor Magazine9548Banen, diorama's en plannen - Baanbespreking
Altbachheim-West in schaal 0
ModelSpoor Magazine9554Scenery - Zelfbouw
Blauwe steen en atmosfeer, deel 3
ModelSpoor Magazine9564Rollend materieel in model - Goederenwagen - Superen
Verweren van ertswagens van B-models
ModelSpoor Magazine9566Gebouwen en kunstwerken - Gebouwen - Zelfbouw
Bouw van een eigen vierkantshoeve
ModelSpoor Magazine9574Banen, diorama's en plannen - Mini-baantje
Minibaantjeswedstrijd: een stand van zaken
ModelSpoor Magazine9580Clubs
Lokaalperikelen bij de MTD
ModelSpoor Magazine9581Grootbedrijf - Locomotieven


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/05/2022