Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : am 62, 225, Edelweiss, type 64, type 64093, type 64983, 64083 stoomlokomotief, 122.006, 122.001, .....

Nombre de photos/articles : 135.407 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail-f-ph-oto91Photo Série 12 N° 1201 - SNCF TGV - Lille
Rail-f-ph-oto93Photo Série 55 N° 5525 - train de marchandises - Aachen-Rothe Erde
Rail-f-ph-oto94Photo Série 60 N° 6005 bleue - Voitures K - Melreux-Hotton
Rail-f-ph-oto95PhotoSérie 27 - Voitures M5 - Antwerpen-Noord
Rail-f-ph-oto96Photo Série 27 N° 2711 Librévasion - Série 27 N° 2729 - train croisière - Etterbeek
Rail-f-ph-oto97Photo AR 44 N° 4401 - Ninove
Rail-f-ph-oto97PhotoSNCF CC 40107 - Bruxelles-Quartier Léopold
Rail-f-ph-oto98Photo AR 43 N° 4319 - Schaerbeek
Rail-f-ph-oto99Photo Série 52 N° 5209 vert 1970 syndicalisée - train de pélerins - Vonêche
Rail-f-ph-oto910MinirailType 123 Schnabel
Rail-f-ph-oto911Photo Série 15 N° 1503 - Int - Tourcoing
Rail-f-ph-oto912PhotoNS 20 Kameel - Poulseur
Rail-f-ph-oto913Photo Série 51 N° 5175 - train de machines - Bruxelles-Midi
Rail-f-ph-oto913Photo Série 59 N° 5951 - train de machines - Sint-Maria-Lierde
Rail-f-ph-oto914ReportageHalle-Tournai électrifiée
Rail-f-ph-oto915Photo Série 72 N° 7201 - Bruxelles-Tour et Taxi
Rail-f-ph-oto915Photo Série 72 N° 7201 ferraillée - Brussel-Doken
Rail-f-ph-oto916Photo AR 44 N° 4401 - remorques - AR 44 N° 4404 - Bouvignes
Rail-f-ph-oto918PhotoAM Suburban test - Brugge
Rail-f-ph-oto919PhotoSérie 20 - Série 20 - Voitures M5 - Bruxelles-Nord
Rail-f-ph-oto920Photo Série 18 N° 1803 - Rheingold - Berchem
Rail-f-ph-oto921Photo Série 59 N° 5941 - Voitures M2 - Série 59 N° 5903 - Berchem
Rail-f-ph-oto922PhotoSNCV 9063 ASVi - Carnières
Rail-f-ph-oto923PhotoTrains de minerai - Dampremy
Rail-f-ph-oto924Photo Série 12 N° 1201 - Voitures M5 - Bruxelles-Midi
Rail-f-ph-oto924Photo Série 25.5 N° 2555 - Int 282 - Bruxelles-Nord
Rail-f-ph-oto925Photo Série 12 N° 1205 livraison - Bruxelles-Midi
Rail-f-ph-oto926Photo ES 401 - Poulseur
Rail-f-ph-oto927PhotoTramways Est-Ouest 134
Rail-f-ph-oto928Photo CFL 802 - Voitures Wegman GAR - Steinfort
Rail-f-ph-oto929Photo CFL 1819 - CFL 1805 - Charlemagne Express - Verviers-Est
Rail-f-ph-oto929Photo CFL 1820 - GAR - Pondrôme
Rail-f-ph-oto932Photo Série 59 N° 5929 vert 1970 - Série 59 - train dee marchandises - chandelier - Vonêche


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 05/02/2023