Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : nord-belge, type 96, 6503B0, eaos, NS 6400, l rijtuigen, Oudenaarde, type29.011, type 296.009, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Op de Baan (TSP)85StoomlocomotievenType 64: technische beschrijving en overzicht stelplaatsen (2)
Op de Baan (TSP)88TSP - Materieel - News 4605
Op de Baan (TSP)88TSP - Materieel - News 6077
Op de Baan (TSP)89TSP - Materieel - News 26.101: overbrenging naar België gepland
Op de Baan (TSP)89TSP - Materieel - News 4333
Op de Baan (TSP)810NMBS - Rijtuigen - NewsBuffetrijtuigen: situtatie van het park op 1 april 1991 (laatste exemplaren gingen buiten dienst in 1989)
Op de Baan (TSP)811TSP - Materieel - NewsBuffetrijtuig 11.901
Op de Baan (TSP)812NMBS - Varia - NewsLijn 42: grafiek / dienstregeling
Op de Baan (TSP)814Buitenland - NewsSpanje, RENFE: nieuwe locomotief reeks 252
Op de Baan (TSP)817Buitenland - NewsOostenrijk: nieuwe dieselrangeerlocomotieven
Op de Baan (TSP)818Dit is BelgischPolen: stoomlocomotieven in België gebouwd (Tr21, Ty23)
Op de Baan (TSP)823Varia - NewsVervoer van expres-stukgoed tussen Parijs en Vilvoorde vanaf 16 september 1991 (proef DHL)
Op de Baan (TSP)824SignalisatieDe seininrichting van de NMBS (5)
Op de Baan (TSP)831NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 53: ombouw vlottende stuurpost
Op de Baan (TSP)831NMBS - Elektrische locomotieven - News Reeks 20: 2024 revisie, blauwe livrei
Op de Baan (TSP)831NMBS - Elektrische locomotieven - News Reeks 21: 2119 hersteld na ongeval
Op de Baan (TSP)831NMBS - Elektrische locomotieven - NewsReeks 23: blauwe locs
Op de Baan (TSP)831NMBS - Elektrische locomotieven - NewsReeks 29: laatste locomotieven overgebracht naar sloopbedrijf
Op de Baan (TSP)832NMBS - Diesellocomotieven - News Reeks 60: 6016 naar Italië
Op de Baan (TSP)832NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 80: gesloopte locs
Op de Baan (TSP)832NMBS - Elektrische motorstellen - News Reeks "Sabena": 597 in bordeaux livrei; livrei "Airport City Express" zal verdwijnen
Op de Baan (TSP)832NMBS - Elektrische motorstellen - News Reeks 301-440 "Break": 305 onderging wijzigingen (baanruimers)
Op de Baan (TSP)832NMBS - Elektrische motorstellen - News Reeks 900: 952 geleverd; volledige reeks afgeleverd
Op de Baan (TSP)833Heritage - News 608.05: restauratiewerken begonnen te Antwerpen-Dam
Op de Baan (TSP)833NMBS - Dieselmotorwagens - NewsReeks 44: revisies en nieuwe schildering
Op de Baan (TSP)833NMBS - Dieselmotorwagens - News Reeks 46: verschroting 4619, 4606, 4617 te Haine-Saint-Pierre
Op de Baan (TSP)833NMBS - Rijtuigen - NewsI10 12.780 omgebouwd tot barrijtuig
Op de Baan (TSP)833NMBS Infrastructuur - NewsLijn 167: op één spoor gebracht
Op de Baan (TSP)833Stelplaatsen / WerkplaatsenHaine-Saint-Pierre wordt gesloten; wordt mogelijk museumbewaarplaats
Op de Baan (TSP)834NMBS Infrastructuur - NewsGenk-Zuid: nieuwe nummering van industriële lijnen (L 230, L 231, L232)
Op de Baan (TSP)834NMBS Infrastructuur - NewsTamines: blok 41 en blok 42 buiten dienst (worden afgebroken)
Op de Baan (TSP)834SignalisatieTamines: demontage mechanische seinen
Op de Baan (TSP)835NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 59: inzet op de TGV-werven in Frankrijk
Op de Baan (TSP)835NMBS - Varia - NewsNieuwe ballasttreinen vanuit Quenast naar TGV-werven Frankrijk
Op de Baan (TSP)836Heritage - News Vennbahn: in bezit van 5924, 5922, 5930 (201.001)
Op de Baan (TSP)838NMBS - Varia - NewsGraffitigolf (1)
Op de Baan (TSP)840NMBS - Diesellocomotieven - NewsVerdeling van de diesellocomotieven over de verschillende stelplaatsen op 01/10/1991
Op de Baan (TSP)841TSP - Reizen / Excursies - NewsProgramma activiteiten in 1992
Op de Baan (TSP)842NMBS - Varia - NewsSTAR 21: lijn 147 Fleurus - Tamines in ere hersteld


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/05/2022