Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : spoorwegjournaal, railnet, realiteit, Bochum, het andere rail net, Buurtspoorwegen, pistoiesi, type 58, type 96, .....

Nombre de photos/articles : 143.511 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
De Locomotief (BVS)60Cover - voor01 2118 te Leipzig, augustus 1980
De Locomotief (BVS)61RedactioneelRedactioneel
De Locomotief (BVS)63Geschiedenis - VariaHonderd jaar elektrische tractie (deel 2)
De Locomotief (BVS)66Buitenland - ActualiteitDuitsland (DDR): stoomlocomotieven BR 95: het einde ?
De Locomotief (BVS)67Stoomlocomotieven (België)Type 7 (deel 2)
De Locomotief (BVS)68Foto Type 7 Nr 7.017 met Lemaitre-Uitlaat
De Locomotief (BVS)68Foto Type 7 Nr 7.032 met dubbele Legein-uitlaat
De Locomotief (BVS)611Foto Type 7 Nr 7.029 in Kontich-Kazernen
De Locomotief (BVS)612Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): Kreuznacher Kleinbahn - openluchtmuseum Sobernheim
De Locomotief (BVS)612Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): reservatie hotelkamers vanuit station
De Locomotief (BVS)612Buitenland - ActualiteitOostenrijk: Bregenzerwaldbahn
De Locomotief (BVS)613BuitenlandDuitsland (DDR): de Selketalbahn (en haar locomotieven)
De Locomotief (BVS)622Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): animatie (muziek, disco) tijdens publiciteitsritten
De Locomotief (BVS)622Buitenland - ActualiteitIsraël en Egypte: mogelijk nieuwe spoorverbinding tussen beide landen ?
De Locomotief (BVS)622Buitenland - ActualiteitPolen: laatste P8'en in dienst
De Locomotief (BVS)622Buitenland - ActualiteitUSA: stijging aantal reizigers bij Amtrak
De Locomotief (BVS)622Buitenland - ActualiteitZwitserland: buitengewoon transport via Landquart / Rhätische Bahn
De Locomotief (BVS)624BuitenlandDuitsland (BRD): 24 009 - laatste rit ?
De Locomotief (BVS)628Activiteiten BVSGistel: Week van de Trein (1980), met expo, wedstrijd spoorauto's,
De Locomotief (BVS)631Activiteiten BVSMuseumlijn 62: een oplossing in het vooruitzicht ? (vergadering 8 mei 1980)
De Locomotief (BVS)634Cover - achterType 7 met schooltrein in de Ardennen (Marche-les-Dames)

Download


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 03/12/2023