Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : sncf cc rail, sncf dhl, 1000g1, tramania, ferro chimay, chimay, trans chimay, 50ans de transports voyageurs, leuven, .....

Nombre de photos/articles : 126.235 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
SpoorwegJournaal64België - Spoorwegen - Materieel - Elektrische locomotieven
Beneluxmaterieel
SpoorwegJournaal64Nederland - Spoorwegen - Materieel - Elektrische treinstellen
Beneluxmaterieel
SpoorwegJournaal64Photo Série 25.5 N° 2552 - Voitures Benelux I - Fourgon Dms - Série 25.5 N° 2558 - Nispen
SpoorwegJournaal64Photo Série 25.5 N° 2557 ligne continue - Voitures Benelux I - Bruxelles-Midi
SpoorwegJournaal65PhotoAM 57 - Roosendaal
SpoorwegJournaal66Photo AM 57 N° 220.904 - AM 57 N° 220.903 - Lisse
SpoorwegJournaal66PhotoNS 1206 - NS 1203 - Antwerpen-Dam
SpoorwegJournaal67Photo Série 11 N° 1187 - Série 15 N° 1505 - Série 11 N° 1184 - Int 206 - Hillegom
SpoorwegJournaal67PhotoVoiture-pilote Benelux I - Moerdijkbrug
SpoorwegJournaal68Nederland - Spoorwegen - Materieel - Elektrische treinstellen
Het stroomlijnmaterieel van de NS: Mat'46
SpoorwegJournaal614België - Spoorwegen - Materieel - Goederenvervoer
Internationaal Huckepackverkeer
SpoorwegJournaal614Photo Série 51 N° 5175 jaune - DB 215 020 - Série 20 N° 2240 - Antwerpen-Schijnpoort
SpoorwegJournaal614Photo Série 59 N° 5936 jaune - Mortsel
SpoorwegJournaal615PhotoDB 215 018 - Antwerpen
SpoorwegJournaal615Photo Série 59 N° 5914 vert 1970
SpoorwegJournaal616PhotoDB 215 020 - Deurne
SpoorwegJournaal616Photo Série 23 N° 2333 - Série 22 N° 2215 - Zwijndrecht
SpoorwegJournaal617PhotoDB 215 019 - Weert
SpoorwegJournaal617Photo Série 23 N° 2305
SpoorwegJournaal618PhotoDB 215 025 - Weert
SpoorwegJournaal618Photo Série 59 N° 5924 jaune - DB 215 021 - Antwerpen-Schijnpoort
SpoorwegJournaal618Photo Série 62 N° 6255 jaune - DB 215 021 - NS 2200 - Neerpelt
SpoorwegJournaal619Photo Série 59 N° 5945 jaune - Série 60 N° 6060 vert 1970 - DB 211 103 - Neerpelt
SpoorwegJournaal620Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
Module in bouwgrootte Z (2e deel)
SpoorwegJournaal628Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
Modelspoorbaan van de Modeleisenbahnclub Singen
SpoorwegJournaal632Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
Diorama rond de eeuwwisseling in spoor N
SpoorwegJournaal638Modelspoor - Technieken - Landschapsbouw - Locomotievendepot
Locomotiefverzorging in model (deel 5): de locloods (vervolg)
SpoorwegJournaal640Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
De Mariapoort
SpoorwegJournaal645Photo AM 75 N° 806 - Pont Sambre - Charleroi
SpoorwegJournaal645Photo Série 23 N° 2328 - Série 23 N° 2317 - Pont Sambre - Charleroi
SpoorwegJournaal646België - Spoorwegen - Materieel - Diesellocomotieven
Laatste maal dubbeltractie reeks 60 voor IC Brussel-Lille
SpoorwegJournaal646Nederland - Spoorwegen - Materieel - Diesellocomotieven
Einde inzet serie 2200 met rijtuigen Plan E per 31-5-1987
SpoorwegJournaal646PhotoNS 1213 - Voitures K - Lisse
SpoorwegJournaal646Photo Série 60 N° 6052 jaune - Série 60 N° 6089 jaune - Voitures M2 - Lille
SpoorwegJournaal647Photo AR 49 N° 4903 décoration enfant - Antwerpen-Dam
SpoorwegJournaal648Photo AM 83 N° 390 bordeaux


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 23/05/2022