Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : am 62, 225, Edelweiss, type 64, type 64093, type 64983, 64083 stoomlokomotief, 122.006, 122.001, .....

Nombre de photos/articles : 135.407 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail Photo421Photo Type 554 N° 554.18
Rail Photo422Photo Type 551 N° 551.48
Rail Photo424Photo Série 25.5 N° 2556
Rail Photo424Photo Série 80 N° 8065
Rail Photo425Photo Série 26 N° 2610 jaune
Rail Photo425Photo Type 212 N° 212.144
Rail Photo427Je me souviensBruges, porte des vacances
Rail Photo427Photo Type 16 N° 1648
Rail Photo429PhotoType 554
Rail Photo4210Table des matières 1990Liste des photos publiées en 1990
Rail Photo4212Photo Série 62 N° 6202 - Série 62 N° 6215
Rail Photo4213PhotoCFL N° Z 211
Rail Photo4214Photo Série 83 N° 8309
Rail Photo4215Photo1428
Rail Photo4216Photo AR 40 N° 4006
Rail Photo4218PhotoCFV3V Elna 158
Rail Photo4218PhotoSCM Tkp 4430
Rail Photo4218Photo Type 29 N° 29.019
Rail Photo4220Photo AR 44 N° 4404 - Abri - passage à niveau
Rail Photo4221Photo Série 23 N° 2333
Rail Photo4221Photo Série 27 N° 2754
Rail Photo4223ReportageLes TAA Bruxelles - Saint-Raphaël à la SNCB et en H0
Rail Photo4224ReportageDes ponts préfabriqués à la SNCB
Rail Photo4226Kerr Collection Type 16 N° 16.038
Rail Photo4226Kerr Collection Type 16 N° 1603 - signalisation mécanique
Rail Photo4227Kerr Collection Type 16 N° 16.044 - ex-Prussienne 84.322
Rail Photo4228Photo AR 46 N° 4601
Rail Photo4228Photo AR 46 N° 4608
Rail Photo4228Photo AR 46 N° 4609


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 05/02/2023