Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : type 64, type 64093, type 64983, 64083 stoomlokomotief, 122.006, 122.001, breffer, oisquercq, 26, .....

Nombre de photos/articles : 135.407 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail Foto421Foto Type 554 N° 554.18
Rail Foto422Foto Type 551 N° 551.48
Rail Foto424Foto Série 25.5 N° 2556
Rail Foto424Foto Série 80 N° 8065
Rail Foto425Foto Série 26 N° 2610 jaune
Rail Foto425Foto Type 212 N° 212.144
Rail Foto427Foto Type 16 N° 1648
Rail Foto427HerinneringenBrugge, toegangspoort naar de vakantie
Rail Foto429FotoType 554
Rail Foto4210Inhoudstafel 1990Lijst der in 1990 gepubliceerde foto's
Rail Foto4212Foto Série 62 N° 6202 - Série 62 N° 6215
Rail Foto4213FotoCFL N° Z 211
Rail Foto4214Foto Série 83 N° 8309
Rail Foto4215Foto1428
Rail Foto4216Foto AR 40 N° 4006
Rail Foto4218FotoCFV3V Elna 158
Rail Foto4218FotoSCM Tkp 4430
Rail Foto4218Foto Type 29 N° 29.019
Rail Foto4220Foto AR 44 N° 4404 - Abri - passage à niveau
Rail Foto4221Foto Série 23 N° 2333
Rail Foto4221Foto Série 27 N° 2754
Rail Foto4223ReportageDe TBA's Brussel Saint-Raphael bij de NMBS en in H0
Rail Foto4224ReportageGeprefabriceerde bruggen bij de NMBS
Rail Foto4226Kerr Collection Type 16 N° 16.038
Rail Foto4226Kerr Collection Type 16 N° 1603 - signalisation mécanique
Rail Foto4227Kerr Collection Type 16 N° 16.044 - ex-Prussienne 84.322
Rail Foto4228Foto AR 46 N° 4601
Rail Foto4228Foto AR 46 N° 4608
Rail Foto4228Foto AR 46 N° 4609


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 04/02/2023