Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : voiture N, PB20, lilliput, industrie, emmanuel, nouailler, acfi, TTA parc matériel, TTA MATERIEL, .....

Nombre de photos/articles : 132.946 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
ModelSpoor Magazine4216Reportage - Allerlei
Wereldrecord in Genk
ModelSpoor Magazine4218Rollend materieel in model - Rijtuigen - Test
TEE-inox rijtuigen van LS Models in voorbeeld en model
ModelSpoor Magazine4224Seinen
Belgische lichtseinen in model, deel 1
ModelSpoor Magazine4231Rollend materieel in model - Locomotieven - Zelfbouw
Zelf een mobiele stoomgenerator bouwen, deel 2
ModelSpoor Magazine4236Banen, diorama's en plannen - Baanplan
Remicourt anno 1960
ModelSpoor Magazine4242Rollend materieel in model - Goederenwagen - Reportage
Goederen op het spoor, deel 7: het type K
ModelSpoor Magazine4246Rollend materieel in model - Goederenwagen - Superen
Goederenwagens van het type K beladen
ModelSpoor Magazine4248Scenery - Materialen
Vergelijking tussen lijmsoorten, deel 1
ModelSpoor Magazine4257Technieken - Mallen
Vacuum trekken van siliconen
ModelSpoor Magazine4258Rollend materieel in model - Locomotieven - Ombouw
Een NMBS type 97 bouwen op basis van een T14
ModelSpoor Magazine4262Grootbedrijf - Locomotieven - Plannen Type 97
ModelSpoor Magazine4264Verweren en schilderen
Verweren deel 11, verweren met thee
ModelSpoor Magazine4266Tips & trucs
Sierkoppelingen plaatsen
ModelSpoor Magazine4268Elektriciteit en elektronica
Een overweg schakelen
ModelSpoor Magazine4272Reportage - Tentoonstelling & beurs
Rail 2005
ModelSpoor Magazine4274Banen, diorama's en plannen - Diorama
Nr. 9: Diesel
ModelSpoor Magazine4278Grootbedrijf - Samenstelling
Trein 286 TEE/Corail


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 04/12/2022