Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : benelux, bleser, 29, E04, E 03, Type 16, 16, Journal du Chemin de Fer n°122, 40, Série 23, .....

Nombre de photos/articles : 128.780 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail Foto301Foto AR 45 N° 4509
Rail Foto307Foto Série 73 N° 7331
Rail Foto309Foto Série 82 N° 8274
Rail Foto309Foto Type 252 N° 252.011
Rail Foto3010Foto Série 74 N° 7402
Rail Foto3010PhotoTransport d'aiguillages
Rail Foto3012ReportageTGV-A
Rail Foto3013Foto AR 40 N° 4006
Rail Foto3013FotoSNCF 230 D 4x
Rail Foto3013ReportageBray-Dunes
Rail Foto3014ReportageEen stoom-goederentrein
Rail Foto3015Foto Série 53 N° 5315
Rail Foto3015Foto Type 29 N° 29.085
Rail Foto3016Foto Type 29 N° 29.013
Rail Foto3021FotoCFL N° 3610
Rail Foto3021FotoCFL N° 3613 - CFL N° 1817
Rail Foto3021FotoSNCF BB 13020
Rail Foto3022ReportageStoomcentrum Maldegem
Rail Foto3023FotoSCM Tkp 4430
Rail Foto3023Foto Série 55 N° 5528
Rail Foto3024Foto AR 44 N° 4402 - AR 44 N° 4405 - Meetrijtuig 13
Rail Foto3024Foto Type 101 N° 101.012 - TES - Série 62 N° 6215
Rail Foto3024Foto Type 201 N° 201.010
Rail Foto3025ReportageDe trams van Verviers
Rail Foto3027Kerr Collection Type 7 N° 7.007
Rail Foto3027Kerr Collection Type 7 N° 7.061
Rail Foto3029Foto CFL N° 1604
Rail Foto3030FotoSCM Tkp 4430
Rail Foto3031Foto Série 92 N° 9210


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 28/09/2022