Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : buurtspoorwegen, pistoiesi, type 58, type 96, Type 59, tbl, radio, camping, type 1000, .....

Nombre de photos/articles : 143.511 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
De Locomotief (BVS)30Cover - voor 10.018 word opgeknapt in de CW Mechelen (platform vooraan)
De Locomotief (BVS)31Stoomlocomotieven (België)De Belgische Staatsspoorwegen omstreeks 1907-1908: stoomlocomotieven (deel 1): statistische gegevens, verdeling over de depots,
De Locomotief (BVS)38BuitenlandTurkije: "De Oriënt Express achterna" - stoomlocomotieven in Turkije
De Locomotief (BVS)318Stoomlocomotieven (België)Type 10 van de Belgische Staatsspoorwegen (deel 3)
De Locomotief (BVS)326ModelbouwDemonstratie-modelbaan van BVS (voor deelname expo's) (deel 1)
De Locomotief (BVS)331Actualiteit - VariaOngeval met gastankwagen in Spanje: pleidooi voor meer vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
De Locomotief (BVS)331Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): van elk (afgedankt) type tractiematerieel zal een exemplaar bewaard worden
De Locomotief (BVS)331Buitenland - ActualiteitNederland: Beveland-express met ex-DB 23.023 op 8 oktober 1978
De Locomotief (BVS)332Actualiteit - VariaExpo te Oostende: "NMVB - Nagenoeg 100 jaar openbaar vervoer"
De Locomotief (BVS)332Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): stoomrit van de DBG (Hildesheim) tussen Bielefeld en Münster via WLE; geen stoomlocs toegelaten op DB-net
De Locomotief (BVS)337BuitenlandVerenigd Koninkrijk: koop in Engeland je locje voor een prikje
De Locomotief (BVS)338RedactioneelRedactioneel
De Locomotief (BVS)339Buitenland - ActualiteitDuitsland (BRD): tentoonstelling van "doorgesneden" locomotief te Braunschweig
De Locomotief (BVS)339Buitenland - ActualiteitFrankrijk: vereniging "Lorraine-Vapeur" legt miniatuurbaan (7 1/4 ") aan te Metz
De Locomotief (BVS)339Buitenland - ActualiteitZwitserland: Intraflug organiseerde eerste stoomtreinrit met verschillende ex-CIWL-rijtuigen
De Locomotief (BVS)339Buitenland - ActualiteitZwitserland: vereniging "Mikado 1244" organiseert eerste stoomrit
De Locomotief (BVS)340Actualiteit - VariaIntraflug: stoomloc-safari's in 1979
De Locomotief (BVS)340Buitenland - ActualiteitVerenigd Koninkrijk: stoomseizoen 1979 in Engeland, rondritten York
De Locomotief (BVS)342Cover - achter 10.018 word opgeknapt in de CW Mechelen (tender)

Download


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 03/12/2023