Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : TYPE 1, 1976, SERIE 27, 27, type 97, train miniature magazine 55, train miniature magazine 54, train miniature magazine, Kees van de Meene, .....

Nombre de photos/articles : 135.305 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Scrapbook (MUSEON DI RODO)281Voitures et véhicules G.V.P.L.M., état 1865? .B4 1214
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28433Locomotives, tenders et engins moteursP.O. (OB), 1846. 1A1 Buddicom François 1er (carte 647)
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28433Locomotives, tenders et engins moteursP.O. (OT), 1844. 1A1 Buddicom Le Teste
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28434Locomotives, tenders et engins moteursOuest (PR), 1844. 1A1 Buddicom (carte 522) (v. Scr. 3,27, 29).
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28436Locomotives, tenders et engins moteursP.L.M., 1893. 040 3211/3235 (4-B1/25) etc.
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28438Locomotives, tenders et engins moteursP.L.M., 1883. 031 3001/3140 (31-A1/140)
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28441Locomotives, tenders et engins moteursTramway, 1900. Bastille-Montparnasse, motrice
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28442Voitures et véhicules G.V.Tramway, 1900. Bastille-Montparnasse, remorque
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28443Voitures et véhicules G.V.P.L.M., 1889. A8 (N° 1925 : A8y 507/509)
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28443Wagons et véhicules P.V.P.O., 1878. Plate-forme Hfx 21593 (carte 685) (voir SCRAPBOOK N° 32)
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28444Locomotives, tenders et engins moteursOuest, 1888/1898. 030 T Boer 3531/3572
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28445Wagons et véhicules P.V.P.O., 1890. Messageries F. 26601
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28446Voitures et véhicules G.V.Ouest, 1900. salon (présidentiel Rambouillet)
Scrapbook (MUSEON DI RODO)28447Voitures et véhicules G.V.Ouest, 1903. B9, bogie Arbel-Fox


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 30/01/2023