Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : spoorwegjournaal, railnet, realiteit, Bochum, het andere rail net, Buurtspoorwegen, pistoiesi, type 58, type 96, .....

Nombre de photos/articles : 143.511 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
De Locomotief (BVS)20Cover - voor 4549 (type 10)
De Locomotief (BVS)21In memoriamAndré Chapelon (levensloop, realisaties)
De Locomotief (BVS)212Activiteiten BVSMet stoom naar de Ieperse Kattestoet (Pinksteren 1978)
De Locomotief (BVS)213Stoomlocomotieven (België)Type 10 van de Belgische Staatsspoorwegen (deel 2)
De Locomotief (BVS)216Correcties / verduidelijkingenStationering type 10 te Verviers - precisering (zie DE LOKOM. N° 4, p. 17)
De Locomotief (BVS)218Activiteiten BVSMet BVS in de DDR: zeven dagen stoom (reisverslag)
De Locomotief (BVS)222HeritageThuin - Lobbes: welkom aan de jongste Belgische toeristische lijn
De Locomotief (BVS)225Stoomlocomotieven (België)De stoomlocomotief: wat is dat voor een ding (beschrijving stoomlocomotief)
De Locomotief (BVS)229TramsNMVB-tramlijnen Brussel-Noord - Wemmel en Brussel-Noord - Grimbergen verdwijnen op 1 augustus 1978
De Locomotief (BVS)230Buitenland - ActualiteitChina: toekomstplannen
De Locomotief (BVS)230Buitenland - ActualiteitFrankrijk: locomotief 141 R 840 officieel overhandigd aan de A.A.A.T.V. (Vierzon)
De Locomotief (BVS)232ModelbouwOmbouw-idee: Gützold-Märklin-Roco BR 52 in H0 (deel 2)
De Locomotief (BVS)237Heritage Onze "nationale" 29.013 doet het nog steeds prima !
De Locomotief (BVS)240Buitenland - ActualiteitOostenrijk: oudste rijvaardige stoomlocomotief dateert uit 1860
De Locomotief (BVS)240Buitenland - ActualiteitVerenigd Koninkrijk: stoomtreinen mogen blijven rijden op het net tot 1995
De Locomotief (BVS)240Correcties / verduidelijkingen DE LOKOM. N° 1, p. 18: loc 3301 behoort tot het type 19
De Locomotief (BVS)240Correcties / verduidelijkingenDE LOKOM. N° 1, p. 26: Belgische types 26 hadden geen gesloten machinistenhus
De Locomotief (BVS)240Correcties / verduidelijkingenDE LOKOM. N° 1, p. 26: er bestaat ook een BR 52 van Kleinbahn
De Locomotief (BVS)240RedactioneelRedactioneel
De Locomotief (BVS)242Cover - achterSchets type 10

Download


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 03/12/2023