Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : CIWL VR 4243, 170, kolen bunkeren Ronet, Ronet, type 222, 9326, 2984, type 64, 64139, .....

Nombre de photos/articles : 127.976 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Op de Baan (TSP)23Heritage - NewsTTMM (Train Touristique de la Meuse et de la Molignée): plannen en stand van zaken
Op de Baan (TSP)24NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 59: 20 locomotieven aangekomen te Ronet om gesloopt te worden
Op de Baan (TSP)24NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 60: 2 locomotieven aangekomen te Ronet om gesloopt te worden
Op de Baan (TSP)25TSP - Reizen / Excursies - News Stoomrit op de Athus-Meuse met 29.013 op 28/04/1990
Op de Baan (TSP)27TSP - Reizen / Excursies - NewsMemorial type 204 Brussel-Köln op 26/05/1990
Op de Baan (TSP)29TSP - Reizen / Excursies - NewsTSP-GAR excursie met AFB-locomotieven Brussel - Luxemburg - Brussel op 25/08/1990
Op de Baan (TSP)211NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 55: 10 locomotieven zullen worden uitgerust voor elektrische verwarminig
Op de Baan (TSP)211NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 59: lot van de laatste locomotieven
Op de Baan (TSP)211NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 60: verkoop aan Italië
Op de Baan (TSP)211NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 62: revisies en declassering als rangeerlocomotieven
Op de Baan (TSP)211NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeksen 52-53-54: uitrusting met "vlottende cabine"; lijst met locomotieven die nog de oude bolle neus hebben
Op de Baan (TSP)211NMBS - Elektrische locomotieven - NewsReeks 20: herzieningen en aanbrengen blauwe livrei
Op de Baan (TSP)211NMBS - Elektrische locomotieven - News Reeks 22: 2201 in het blauw
Op de Baan (TSP)211NMBS - Elektrische locomotieven - News Reeks 28: 2802 terug in de normale dienst te Brussel-Zuid, na TSP-excursie
Op de Baan (TSP)212NMBS - Diesellocomotieven - News Reeks 70: 7004 ondergaat revisie en krijgt motor en generator van reeks 60 prototype
Op de Baan (TSP)212NMBS - Dieselmotorwagens - NewsReeks 43: ES-motorwagens worden uitgerust met nieuwe motoren
Op de Baan (TSP)212NMBS - Rijtuigen - NewsI3-rijtuigen: verkocht aan Marokko
Op de Baan (TSP)212NMBS - Rijtuigen - NewsM2-rijtuigen: 10 bijkomende exemplaren verhuurd aan de NS
Op de Baan (TSP)212NMBS Infrastructuur - NewsLijn 15: wordt op enkelspoor gebracht; laatste kandelaars worden afgeschaft
Op de Baan (TSP)213NMBS Infrastructuur - NewsLijn 154: elektrische tractie tussen Namur en Dinant vanaf 27/05/1990
Op de Baan (TSP)214NMBS - Varia - NewsPlan STAR 21 en het goederenvervoer (met netplan: basisnet en aanvullend net goederen)
Op de Baan (TSP)216NMBS - Rijtuigen - NewsK-rijtuigen: actuele lijst van de treinen met K-rijtuigen
Op de Baan (TSP)218Buitenland - NewsNederland: materieeloverzicht van de NS op 01/01/1990
Op de Baan (TSP)220SignalisatieOverzicht van de laatste kandelaarseinen die nog in dienst zijn
Op de Baan (TSP)223NMBS - Varia - NewsDe laatste groene locomotieven bij de NMBS
Op de Baan (TSP)227TSP - Materieel - News 4333
Op de Baan (TSP)227TSP - Materieel - News 6077
Op de Baan (TSP)228TSP - Materieel - News 554.18: loopbaan en bewaring door TSP; inzet voorzien op museumlijn TTMM
Op de Baan (TSP)229NMBS - Dieselmotorwagens - NewsReeks 46: huidige situatie (met lijst 4601-4620)
Op de Baan (TSP)232Varia - NewsBrussels Model Steam Club (= de latere PTVF): voorstelling van de vereniging
Op de Baan (TSP)234NMBS - Diesellocomotieven - NewsReeks 62: omloop / dienstregeling ATD Saint-Ghislain
Op de Baan (TSP)237StoomlocomotievenType 1: technische beschrijving en overzicht stelplaatsen


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 08/08/2022