Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : dms relevage, dms, Op de baan, laureaten, wedstrijd, oudenaarde, type 2310, type 2176, type 2502, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Marklin Magazin1996014Modellbahn allgemeinMarklin-Neuheiten 1996
Marklin Magazin19960139Modellbahn allgemeinBunte Menge selbst bemalt: Modellfiguren zum Sparetat
Marklin Magazin19960146BauanleitungenWinterhalt "Schloß Tassilo", H0-Diorama im Permafrost, Folge 2
Marklin Magazin19960154Märklin-Freunde berichtenH0-Perspektive mit offenem Ende, H0-Anlage von Wilfried Raulf
Marklin Magazin19960162Für den MM-Leser entdecktBedachungs-Ladegut für Spur 1 von VARIOLUX
Marklin Magazin19960162Für den MM-Leser entdecktLANZ-Bulldog als 1-Schmuckstück von MO-Miniatur
Marklin Magazin19960164Großbetrieb allgemeinBaureihe 44 - unvergessene "Schwarze Giganten"
Marklin Magazin19960170Mitteilungen aus dem GroßbetriebGüterzüge sollen leiser werden
Marklin Magazin19960170Mitteilungen aus dem GroßbetriebRail'21 in Verona
Marklin Magazin19960170Mitteilungen aus dem GroßbetriebSchatten der Bahnreform
Marklin Magazin19960171Mitteilungen aus dem GroßbetriebGlaserner Zug verunglückt, Wiederinstandsetzung geplant
Marklin Magazin19960171Mitteilungen aus dem GroßbetriebICE-Werk München in Betrieb
Marklin Magazin19960171Mitteilungen aus dem GroßbetriebKraftwerk Schkopau am Netz
Marklin Magazin19960171Mitteilungen aus dem GroßbetriebRiese Adtranz ist der größte
Marklin Magazin19960174Großbetrieb allgemeinEurailSpeed '95, 2. Weltkongreß über Hochgeschwindigkeit


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 20/05/2022