Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : dms relevage, dms, Op de baan, laureaten, wedstrijd, oudenaarde, type 2310, type 2176, type 2502, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Marklin Magazin1995058Technik im DetailDiesellokomotive 3473 (BR 211 - DB)
Marklin Magazin19950510BauanleitungenÜberlegt geplant - perfekt gebaut, Folge 11: Anlage Kirchberg
Marklin Magazin19950516BauanleitungenKurzer Weg zur schlanken Optik: K-Weichen verkürzt eingebaut
Marklin Magazin19950522BauanleitungenWürttembergischer Rangierspaß, Folge 1
Marklin Magazin19950528Märklin-Freunde berichtenZeit fürs Detail, H0-Anlage von Gerhard Gutbrod
Marklin Magazin19950534BauanleitungenAus der Packung - leicht zum Start, Folge 5: Landschaftsbau
Marklin Magazin19950544BauanleitungenZ-Ätzmodelle aus eigener Schmiede, Folge 1: erste Schritte
Marklin Magazin19950550BücherbrettDie Rhätische Bahn, von Bernhard Studer
Marklin Magazin19950550BücherbrettEisenbahnknoten Görlitz, von Wilfried Rettig
Marklin Magazin19950550BücherbrettModellbahn - Traumhafte Anlagen, von Ivo Cordes
Marklin Magazin19950551BücherbrettDeutsche Dampflokomotiven - Die Entwicklungsgeschichte
Marklin Magazin19950551BücherbrettDie Bottwartalbahn, von Hans-Joachim Knupfer
Marklin Magazin19950551BücherbrettStraßen- und Stadtbahnen in Deutschland, Band 4: Ruhrgebiet
Marklin Magazin19950554Großbetrieb allgemein100 Jahre für die Welt im Kleinen, Kibri-Jubiläum
Marklin Magazin19950554Modellbahn allgemein100 Jahre für die Welt im Kleinen, Kibri-Jubiläum
Marklin Magazin19950574Mitteilungen aus dem GroßbetriebBayern setzt auf Flexliner
Marklin Magazin19950574Mitteilungen aus dem GroßbetriebSteuerwagen für InterRegio
Marklin Magazin19950575Mitteilungen aus dem GroßbetriebReichsbahnloks in der Schweiz
Marklin Magazin19950575Mitteilungen aus dem GroßbetriebTrailerzug München - Verona fahrt
Marklin Magazin19950575Mitteilungen aus dem GroßbetriebWieder Züge Winden - Weißenburg


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 20/05/2022