Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : dms relevage, dms, Op de baan, laureaten, wedstrijd, oudenaarde, type 2310, type 2176, type 2502, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Marklin Magazin1988014Märklin-NeuheitenMärklin-Neuheiten 1988
Marklin Magazin19880116Neuheiten allgemeinPrimex-Neuheiten 1988
Marklin Magazin19880118Märklin-NeuheitenGleis 2000 - Das neue Gleissystem mit dem "Klick"
Marklin Magazin19880119Märklin-NeuheitenFünf Sterne am Modellbahnhorizont der neue Märklin-Antrieb
Marklin Magazin19880120Märklin-NeuheitenMärklin Metall mit neuer Technik
Marklin Magazin19880123AllgemeinModellgebäude in neuem Putz - Farbgestaltung und Alterung
Marklin Magazin19880123BauanleitungenModellgebäude in neuem Putz - Farbgestaltung und Alterung
Marklin Magazin19880126Märklin-Freunde berichtenWirkungsvolle Umgestaltung einer H0-Anlage
Marklin Magazin19880132BauanleitungenEine Blechträgerbrücke für Märklin 1 - Bauvorschlag
Marklin Magazin19880136Technik im DetailSchnellzuglokomotiven 3089 und 3094 (BR 0310)
Marklin Magazin19880138BauanleitungenV 20-Diesellok auf Märklin-Basis - H0-Umbausatz
Marklin Magazin19880140AllgemeinEng verbunden mit der Märklin-Kurzkupplung - Nachrüstung
Marklin Magazin19880141DigitalDigital fahren - 2. Signalabschnitte und Isolierstrecken
Marklin Magazin19880149Für den MM-Leser entdecktDampfgeräusch-Geisterwagen für H0
Marklin Magazin19880149Für den MM-Leser entdecktLokalbahnlok "Glaskasten" in Nenngröße Z
Marklin Magazin19880152Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebAlte Lokomotiven in neuem Glanz
Marklin Magazin19880152Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebLok 2000 für die SBB
Marklin Magazin19880152Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebWiener Jugendstilbahn wiedereröffnet
Marklin Magazin19880153Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebDie Eisenbahn auf Gemälden
Marklin Magazin19880153Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebGediegene Gastronomie auf Rädern
Marklin Magazin19880153Großbetrieb - Mitteilungen aus dem Großbetrieblm Sommer wieder zur Furka-Paßhöhe
Marklin Magazin19880153Großbetrieb - Mitteilungen aus dem GroßbetriebTransrapid fuhr Weltrekord


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 20/05/2022