Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Type 253, 253, type ucs, 1607, 5102, 2307, 064, 0645, 262, .....

Nombre de photos/articles : 144.026 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Spoornieuws1987043ArtikelHet spoor: parate en efficiënte dienstverlening voor de klant wordt belicht door Albert Counet en Frans Smolders
Spoornieuws1987044ArtikelDe spoorweg zal meer internationaal zijn dan ooit
Spoornieuws1987045ArtikelGebaseerd op drie krachtlijnen: kwaliteit, betrouwbaarheid en het duo competitiviteit/rentabiliteit
Spoornieuws1987045ArtikelNa het TOP-plan, hermodellering van het binnenlands verkeer
Spoornieuws1987046ArtikelDe spoorweg evolueert naar continentale afmetingen, in het kader van Trans Euro Freight en van de EURAIL-produkten
Spoornieuws1987047ArtikelHij stelt produkten voor gericht op draagassen
Spoornieuws1987048ArtikelHij kanaliseert de transporten, volgt ze - samen met u - in real time, helpt u bij het vervullen van de douaneformaliteiten
Spoornieuws1987049ArtikelRailEasy, nieuwe vooruitgang
Spoornieuws19870410ArtikelEn hij vindt een veelbelovende ontwikkelingsbasis in de intermodale technieken
Spoornieuws19870412Artikellntercontainer in 1986
Spoornieuws19870412ArtikelTRW in 1986
Spoornieuws19870413ArtikelDienstverlening voor de klant te Antwerpen
Spoornieuws19870413ArtikelEen eerste semester in mineur
Spoornieuws19870413Artikellnterfrigo in 1986
Spoornieuws19870413ArtikelNieuw tarief voor Duitsland
Spoornieuws19870413ArtikelOns wagenpark wordt verbeterd
Spoornieuws19870413ArtikelSuper Spot, een zomeraanbod
Spoornieuws19870413ArtikelW0, nieuwe structuur
Spoornieuws19870415ArtikelDe deskundigen van de NMBS te uwer beschikking


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2024 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 17/04/2024