Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Type 253, 253, type ucs, 1607, 5102, 2307, 064, 0645, 262, .....

Nombre de photos/articles : 144.026 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Spoornieuws1980023Nieuwe staf bij de NMBSVoor onze lezers die wensen te weten wie bij de Maatschappij de teugels in handen heeft, publiceren wij het organigram van deze VIP's
Spoornieuws1980024Tekort beperkt in 1979Iedereen heeft de stemmen van de pers gehoord. Wij geven hier de 'commerciële' redenen van deze geslaagde operatie
Spoornieuws1980026WagenWagen met vaste laadkuil voor gecombineerd spoor- en wegvervoer. Op 28 maart beleefde Zeebrugge de inhuldiging van een nieuwe terminal voor het gecombineerd spoor- en wegverkeer. Bij deze gelegenheid stelde TRW de eerste van een serie van 100 wagens voor
Spoornieuws1980029WagenLps, wagen voor buizenvenoer. Een wagenfiche is gewijd aan deze platte wagen, uitgerust met zeer stevige, vaste rongen
Spoornieuws19800213Speciale treinen voor iedereenZoals wij het uiteenzetten, helpt de NMBS de diverse maatschappijen en organismen bij het realiseren van niet alledaagse public relations-acties
Spoornieuws19800214WagenEurop-wagens. Vier nieuwe, speciale wagentypes worden ingeschakeld in de gemeenschap van de Europ-wagens, die onder het voorzitterschap staat van de NMBS, sedert 1977
Spoornieuws19800216De wereld der stationsHet was een der eerste grote tentoonstellingen, georganiseerd naar aanleiding van 150 jaar België; een spoorweg 'expo'
Spoornieuws19800217WagenStaaldraad geladen op tandlatwagens. Een ongewone lading, maar toch een goede wenk
Spoornieuws19800218Echo'sTrein + fiets in de Gaume: een idee, zomaar, voor een prettig weekeind
Spoornieuws19800219Echo'sDrie nieuwe treinen voor de zonnekloppers


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2024 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/04/2024