Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Type 253, 253, type ucs, 1607, 5102, 2307, 064, 0645, 262, .....

Nombre de photos/articles : 144.026 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Spoornieuws1980013ln 1980 bestaat België 150 jaarMaar eveneens dit jaar bestaat de spoorweg 145 jaar. En hij heeft op meerdere wijzen zijn stempel gedrukt op het land
Spoornieuws1980015In Wezet wordt glaswol bewerktHet is een product dat steeds meer gekend geraakt, sinds de Belgen zich op grote schaal in een isoleringscampagne hebben gestort
Spoornieuws1980018ContainerHet containertransport tussen Groot-Brittannië en België: één der meest centrale punten van dit transportgenre
Spoornieuws1980019WagenDe Sap-wagen, met zeer groot laadvermogen, wordt hoofdzakelijk gebruikt in de ijzer- en staalnijverheid
Spoornieuws19800113ConstructeurDe tweedeklasrijtuigen van het type M4 verlaten de constructiewerkplaatsen. Men kent dus nu de twee rijtuigklassen van het modernste NMBS-materieel
Spoornieuws19800115NMBS-COLLINMBS-COLLI neemt deel aan een tentoonstelling te Leuven, einde maart. De grootste verzendingsmaatschappij van het land maakt hiervan gebruik om zich terug waar te maken
Spoornieuws19800116TechniekSociale vooruitgang, gunstige ontwikkeling van de productiviteit. De in de vormingsstations geplaatste railremmen worden onder de loep genomen
Spoornieuws19800118NieuwtjesEen lange reis voor de boeg? Slaap rustig... de trein brengt u op uw bestemming
Spoornieuws19800118NieuwtjesEen map 'wagenladingen' komt einde maart van de pers. Zij wil een goede handleiding zijn bij het vastzetten en vastsjorren
Spoornieuws19800118Nieuwtjeslnterfrigo krijgt op 1 maart een nieuwe directeur-generaal
Spoornieuws19800118NieuwtjesU gaat op zakenreis en u wil de handen vrij hebben? Trein + auto natuurlijk!
Spoornieuws19800118NieuwtjesVanaf 1 februari gaat een tentoonstellingstrein van start die aan de jongeren van 6 tot 18 jaar de geschiedenis van de spoorweg wil schetsen


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2024 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 17/04/2024