Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : dms relevage, dms, Op de baan, laureaten, wedstrijd, oudenaarde, type 2310, type 2176, type 2502, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Marklin Magazin1973033BauanleitungenH0-Modell des ET 10.103 der MBS
Marklin Magazin1973036Modellbahn - AllgemeinMärklin-Modellbezeichnungen im Wandel der Zeit - H0-Reisezug- und Güterwagen
Marklin Magazin1973038BauanleitungenBlockstreckenbetrieb elektronisch gesteuert
Marklin Magazin19730312BauanleitungenElektronik für Modelleisenbahner, Teil 1
Marklin Magazin19730314Märklin-Freunde berichtenEin erfüllter Jugendtraum
Marklin Magazin19730316Bauanleitungenmini-club-Landschaft - schaumgeboren
Marklin Magazin19730319BauanleitungenDie Metamorphose von Z-Spur-Bausätzen
Marklin Magazin19730323BauanleitungenH0-Modell der BR 65 aus Märklin-Teilen
Marklin Magazin19730327BücherbrettDie Dampflokomotiven der Baureihe 065
Marklin Magazin19730334Für den Mm-Leser entdecktBrüniermittel für K-Gleise und Oberleitung
Marklin Magazin19730334Für den Mm-Leser entdecktVero-Universalschaltkarten für schnelles Verdrahten
Marklin Magazin19730335Mitteilungen aus dem GroßbetriebDirekte Zugverbindung Moskau - Athen
Marklin Magazin19730335Mitteilungen aus dem GroßbetriebEinfaches Magnetbahnsystem geplant
Marklin Magazin19730335Mitteilungen aus dem Großbetriebindusi für die ÖBB
Marklin Magazin19730335Mitteilungen aus dem GroßbetriebTransurban-Kabinenbahn für Toronto
Marklin Magazin19730335Mitteilungen aus dem GroßbetriebZweiwegefahrzeug für Schmalspurbahnen
Marklin Magazin19730336Mitteilungen aus dem GroßbetriebElektrohydraulisches Weichensystem für die DB
Marklin Magazin19730336Mitteilungen aus dem GroßbetriebVersuchstriebfahrzeug 18 000


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 20/05/2022