Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Type 253, 253, type ucs, 1607, 5102, 2307, 064, 0645, 262, .....

Nombre de photos/articles : 144.026 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Spoornieuws1970012ArtikelN.M.B.S.-COLLI en de bevoorrading van de grote magazijnen
Spoornieuws1970012ArtikelWat moet U doen, indien U van adres verandert?
Spoornieuws1970018ArtikelGebruik van codes voor de opgave van de kosten op internationale vrachtbrieven
Spoornieuws19700110ArtikelCommunautair douanevervoer
Spoornieuws19700111ArtikelEen Terminal voor transcontainers in Zwitserland
Spoornieuws19700111ArtikelRecente structuurhervormingen van de goederentarieven (wagenladingen)
Spoornieuws19700111ArtikelZendingen bij uitvoer zonder regelmatige of volledige documenten verzonden
Spoornieuws19700112ArtikelParticuliere wagens
Spoornieuws19700119ArtikelOok de N.M.B.S. staat tot uw dienst
Spoornieuws19700120ArtikelHet succes der auto-slaaptreinen
Spoornieuws19700121ArtikelNog steeds het vervoerprobleem in de agglomeraties
Spoornieuws19700122ArtikelEUROPABUS 1970. De nieuwigheden van het programma
Spoornieuws19700123ArtikelDe Expotrein
Spoornieuws19700123ArtikelMet de kaart RAIL EUROP JUNIOR
Spoornieuws19700123ArtikelRestructurering van handelsagentschappen
Spoornieuws19700123ArtikelTe Antwerpen. Vanaf 1 februari spoorverbinding tussen linker- en rechteroever
Spoornieuws19700124ArtikelAuto-slaaptreinen - Biarritz - Ljubljana enz.


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2024 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/04/2024