Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Type 253, 253, type ucs, 1607, 5102, 2307, 064, 0645, 262, .....

Nombre de photos/articles : 144.026 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Spoornieuws1965043ArtikelIn memoriam
Spoornieuws1965044ArtikelDe machtige electrische centrales van het bekken van Charleroi en van de Beneden-Samber
Spoornieuws1965048ArtikelIs de toekomst reeds begonnen?
Spoornieuws19650410ArtikelSnelle goederentreinverbindingen met niet-aangrenzende landen
Spoornieuws19650414Artikel500 km per avondtrein via Parijs
Spoornieuws19650415ArtikelOmlooptijd van de particuliere wagens voor vervoer van ijzererts versneld
Spoornieuws19650416ArtikelAutomatisatie bij de Spoorwegen. De automatische controle van de snelheid der treinen
Spoornieuws19650416ArtikelWaarom aan het loket voor een biljet aanschuiven ?
Spoornieuws19650417ArtikelHet Netabonnement
Spoornieuws19650418Artikel'Auto-slaaptrein' Schaarbeek - St. Raphaël, ook tijdens de winterperiode elke week
Spoornieuws19650418ArtikelFranco-Belgisch verkeer: halveprijskaart
Spoornieuws19650418ArtikelHet internationaal station Herbesthal werd overgebracht naar Welkenraedt
Spoornieuws19650418ArtikelOfficiële reisgids: nieuwe treinverbindingen met Parijs
Spoornieuws19650419ArtikelBijzonder bericht
Spoornieuws19650419ArtikelNijverheidsgronden en -gebouwen
Spoornieuws19650419ArtikelTariefberichten
Spoornieuws19650420ArtikelWin een dag. Neem de slaapwagen


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2024 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 17/04/2024