Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : Série 13 Maastricht, Série 13, HLE 13, ES 102, edegem, tg 013, tg, CIWL VR 4243, 170, .....

Nombre de photos/articles : 128.097 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
SpoorwegJournaal1590Foto Type 40 N° 40.049
SpoorwegJournaal1594Foto Reeks 60 N° 6005 blauw
SpoorwegJournaal1595Foto Reeks 16 N° 1601 geel
SpoorwegJournaal1596FotoG2000
SpoorwegJournaal1596ReportageDe G2000 voor de NMBS?
SpoorwegJournaal1597FotoEWS G2000
SpoorwegJournaal1598FotoVSFT G2000
SpoorwegJournaal1599FotoG2000BB-3
SpoorwegJournaal15910FotoAngel Trains G2000
SpoorwegJournaal15910FotoRail4Chem G2000
SpoorwegJournaal15911FotoHGK G2000
SpoorwegJournaal15911FotoSNCF FRET G2000
SpoorwegJournaal15912FotoRuhrtalbahn G2000
SpoorwegJournaal15912FotoSERFER G2000
SpoorwegJournaal15913PlanG2000
SpoorwegJournaal15914FotoETR 610
SpoorwegJournaal15914ReportageNieuwe treinen voor Cisalpino
SpoorwegJournaal15916ReportageContainers in België
SpoorwegJournaal15925Foto Reeks 23 N° 2306 blauw
SpoorwegJournaal15926FotoSNCF CC 40100
SpoorwegJournaal15926GeschiedenisDe Europese standaardrijtuigen (1) Dertig jaar oude rijtuigen, meer en meer op de achtergrond...
SpoorwegJournaal15927Foto Reeks 16 N° 1601 geel
SpoorwegJournaal15927Foto Reeks 16 N° 1603 blauw
SpoorwegJournaal15927Foto Reeks 18 N° 1801 origine
SpoorwegJournaal15928Foto Reeks 25.5 N° 2554
SpoorwegJournaal15928FotoSNCF BB 16000
SpoorwegJournaal15928FotoSNCF CC 40105
SpoorwegJournaal15929Foto Reeks 18 N° 1801 blauw-geel
SpoorwegJournaal15930FotoDB 103 212-7
SpoorwegJournaal15930Foto Reeks 27 N° 2705
SpoorwegJournaal15930Foto Reeks 27 N° 2746
SpoorwegJournaal15931FotoCFF Re 6/6
SpoorwegJournaal15932FotoFS E652
SpoorwegJournaal15933Foto Reeks 21 N° 2119
SpoorwegJournaal15934FotoSNCF BB 22205
SpoorwegJournaal15934FotoSNCF BB 26143
SpoorwegJournaal15934FotoSNCF BB 7336
SpoorwegJournaal15935Foto Reeks 15 N° 1504 blauw
SpoorwegJournaal15935Foto Reeks 26 N° 2627 geel
SpoorwegJournaal15936FotoCFL N° 3008
SpoorwegJournaal15937FotoCFF Bcm RIC Type UIC-21
SpoorwegJournaal15937FotoSNCF BB 15024
SpoorwegJournaal15940Foto Reeks 60 N° 6005 blauw
SpoorwegJournaal15940GeschiedenisDe Reeks 60 N° 6005
SpoorwegJournaal15942Foto Reeks 60 N° 6005 blauw
SpoorwegJournaal15943Foto Reeks 60 N° 6005 blauw
SpoorwegJournaal15944Foto Reeks 60 N° 6005 blauw
SpoorwegJournaal15945Foto Reeks 60 N° 6005 blauw - Reeks 62 N° 6215 blauw - Reeks 55 N° 5529 blauw
SpoorwegJournaal15946Reportage Het Type 64 N° 64.169 van de TSP : Een nieuwe rijvaardige stoomloc in België!
SpoorwegJournaal15947Foto Type 64 N° 64.169 - Type 29 N° 29.013
SpoorwegJournaal15948Foto Type 40 N° 40.028
SpoorwegJournaal15948Uit de oude doosHet Type 40 van de NMBS
SpoorwegJournaal15949Foto Type 40 N° 40.013
SpoorwegJournaal15950Foto Type 40 N° 40.005
SpoorwegJournaal15950Foto Type 40 N° 40.049 - overweg
SpoorwegJournaal15951Plan Type 40 - Type 40 N° 40.001 - Type 40 N° 40.069
SpoorwegJournaal15952FotoDB 043 672 - DB 043 315
SpoorwegJournaal15952ReportageDe laatste stoomzomer bij de DB
SpoorwegJournaal15954FotoDB 043 167
SpoorwegJournaal15954FotoDB 043 574
SpoorwegJournaal15955FotoDB 043 167 - DB 043 672 - DB 042 310
SpoorwegJournaal15955FotoDB 043 574
SpoorwegJournaal15956FotoDB 043 672
SpoorwegJournaal15957FotoDB 042 310
SpoorwegJournaal15958Rails & Foto's België Reeks 27 N° 2720
SpoorwegJournaal15959Rails & Foto's België AM 96 N° 448
SpoorwegJournaal15959Rails & Foto's BelgiëCFL N° 3015
SpoorwegJournaal15960Rails & Foto's BelgiëE 186 124
SpoorwegJournaal15960Rails & Foto's België Reeks 20 II N° 2006 - E 186 124
SpoorwegJournaal15961Rails & Foto's België Reeks 12 N° 1202
SpoorwegJournaal15961Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2360 - Reeks 23 N° 2310
SpoorwegJournaal15962Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2318 - Reeks 23 N° 2378
SpoorwegJournaal15962Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2356
SpoorwegJournaal15963Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2329 - Reeks 23 N° 2314
SpoorwegJournaal15963Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2341 - Reeks 23 N° 2343
SpoorwegJournaal15964Rails & Foto's België Reeks 27 N° 2708
SpoorwegJournaal15964Rails & Foto's België Reeks 27 N° 2722
SpoorwegJournaal15965Rails & Foto's BelgiëM6Bx rijtuig
SpoorwegJournaal15965Rails & Foto's België Reeks 27 N° 2746 MUX - GF
SpoorwegJournaal15966Rails & Foto's BelgiëACTS 6703
SpoorwegJournaal15966Rails & Foto's België Reeks 22 N° 2213
SpoorwegJournaal15967Rails & Foto's België Reeks 20 II N° 2021
SpoorwegJournaal15967Rails & Foto's BelgiëSNCF TER 200 Alsace Corail
SpoorwegJournaal15968Rails & Foto's België Reeks 25.5 N° 2551 - mP Jules
SpoorwegJournaal15968Rails & Foto's België Reeks 55 N° 5533 - Reeks 55 N° 5532
SpoorwegJournaal15969Rails & Foto's België Reeks 53 N° 5306 - Reeks 53 N° 5307
SpoorwegJournaal15970Rails & Foto's België Reeks 77 N° 7783
SpoorwegJournaal15970Rails & Foto's België Reeks 77 N° 7811
SpoorwegJournaal15971Rails & Foto's BelgiëG2000
SpoorwegJournaal15972Rails & Foto's BelgiëDB 225 028-0
SpoorwegJournaal15972Rails & Foto's BelgiëSNCF BB 467471
SpoorwegJournaal15973Rails & Foto's België Type 29 N° 29.013
SpoorwegJournaal15974Rails & Foto's BelgiëCIWL 4013
SpoorwegJournaal15974Rails & Foto's België Type 201 N° 201.010 - Reeks 51 N° 5166
SpoorwegJournaal15975Rails & Foto's BelgiëBegeleidingsrijtuig van de hersporingstrein van Antwerpen-Noord (51 ex I1)
SpoorwegJournaal15975Rails & Foto's België Reeks 55 N° 5540 - wagon 12 assen
SpoorwegJournaal15976Rails & Foto's BelgiëGATX 23 80 747 5 105-4
SpoorwegJournaal15976Rails & Foto's BelgiëTrainsporT Tamms 33 80 080 6 029-9
SpoorwegJournaal15977Rails & Foto's België AM 86 N° 930 - AM 86 N° 942
SpoorwegJournaal15978Rails & Foto's LuxemburgTGV-R 501 HSBC
SpoorwegJournaal15979Rails & Foto's Trams2050
SpoorwegJournaal15979Rails & Foto's Trams7916
SpoorwegJournaal15980Rails & Foto's Trams7704
SpoorwegJournaal15980Rails & Foto's Trams7959 - 7954
SpoorwegJournaal15981Rails & Foto's Trams2007


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 10/08/2022