Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : I2R, type 97.024, essieu, 27.003, 27.001, Série 13 Maastricht, Série 13, HLE 13, ES 102, .....

Nombre de photos/articles : 128.097 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
SpoorwegJournaal1586ReportageElektrificatie Montzen - Aken-West
SpoorwegJournaal1588FotoDB 215 124-9
SpoorwegJournaal1588Foto Reeks 55 N° 5538
SpoorwegJournaal1589Foto Reeks 55 N° 5510
SpoorwegJournaal1589Foto Reeks 55 N° 5519
SpoorwegJournaal15810Foto Reeks 55 N° 5521 geel
SpoorwegJournaal15810ReportageDieselnieuws Verdeling vanaf 10/07/2007
SpoorwegJournaal15811Foto Reeks 55 N° 5533 ATB
SpoorwegJournaal15812Foto Reeks 73 N° 7387
SpoorwegJournaal15813Foto Reeks 73 N° 7378
SpoorwegJournaal15814ReportageDe Alpen overwonnen - Tunnel Lötschberg
SpoorwegJournaal15824Foto AM 57 N° 220.901
SpoorwegJournaal15824Geschiedenis50 jaar geleden: Antwerpen-Roosendaal onder draad
SpoorwegJournaal15825FotoNS DE2
SpoorwegJournaal15825Foto Type 620 N° 620.03
SpoorwegJournaal15827Foto AM 75 N° 843
SpoorwegJournaal15827FotoCFF/NS Ram TEE
SpoorwegJournaal15828Foto AM 50 N° 228.005
SpoorwegJournaal15828Foto Type 122 N° 122.202
SpoorwegJournaal15829Foto AM 50 N° 228.010
SpoorwegJournaal15829Foto Type 122 N° 122.207
SpoorwegJournaal15830Foto AM 57 N° 220.901
SpoorwegJournaal15832FotoSNCF CC 40103
SpoorwegJournaal15832GeschiedenisDe gesleepte 'Trans Europ Express' - treinen in de Benelux (2)
SpoorwegJournaal15833Foto Type 150 N° 150.003
SpoorwegJournaal15834Foto Reeks 51 N° 5106 groen
SpoorwegJournaal15835Foto Reeks 15 N° 1504
SpoorwegJournaal15836FotoType 210
SpoorwegJournaal15837Foto Reeks 18 N° 1806 blauw
SpoorwegJournaal15838Foto Reeks 16 N° 1608 geel
SpoorwegJournaal15839Foto Reeks 15 N° 1502 geel
SpoorwegJournaal15840FotoDB 184 111-3
SpoorwegJournaal15841Foto Reeks 18 N° 1803 blauw
SpoorwegJournaal15841FotoSNCF BB 30001
SpoorwegJournaal15842Foto Type 202 N° 202.003
SpoorwegJournaal15844Foto Reeks 16 N° 1607 blauw
SpoorwegJournaal15845Foto Reeks 22 N° 2241 groen
SpoorwegJournaal15846FotoCFF Re 4/4 I
SpoorwegJournaal15847FotoNS 1130
SpoorwegJournaal15848FotoE 656 252
SpoorwegJournaal15849FotoOBB 1044
SpoorwegJournaal15849Foto Reeks 20 II N° 2023
SpoorwegJournaal15850FotoSNCF BB 9324
SpoorwegJournaal15851FotoSNCF BB 6516
SpoorwegJournaal15852FotoDB 181 209-8
SpoorwegJournaal15853FotoSNCF BB 15xxx
SpoorwegJournaal15854FotoCFF Re 4/4 IV 10103
SpoorwegJournaal15854FotoType 160
SpoorwegJournaal15855Foto Reeks 15 N° 1501 blauw
SpoorwegJournaal15855FotoType 202
SpoorwegJournaal15856Rails & Foto's InternationaalSNCF CC 6558
SpoorwegJournaal15856Rails & Foto's InternationaalSNCF CC 6559
SpoorwegJournaal15857Rails & Foto's InternationaalClass 66
SpoorwegJournaal15857Rails & Foto's InternationaalPBA 4531
SpoorwegJournaal15858Rails & Foto's BelgiëSNCF BB 36008
SpoorwegJournaal15859Rails & Foto's België Reeks 13 N° 1346
SpoorwegJournaal15859Rails & Foto's België Reeks 20 II N° 2018
SpoorwegJournaal15860Rails & Foto's België Reeks 20 II N° 2005
SpoorwegJournaal15860Rails & Foto's België Reeks 20 II N° 2013
SpoorwegJournaal15861Rails & Foto's BelgiëMW 41 N° 4150
SpoorwegJournaal15861Rails & Foto's België Reeks 27 N° 2747
SpoorwegJournaal15862Rails & Foto's België Reeks 22 N° 2214
SpoorwegJournaal15862Rails & Foto's België Reeks 23 N° 2315
SpoorwegJournaal15863Rails & Foto's België Reeks 25 N° 2510
SpoorwegJournaal15863Rails & Foto's België Reeks 25.5 N° 2558
SpoorwegJournaal15864Rails & Foto's België Reeks 62 N° 6278 Infrabel
SpoorwegJournaal15864Rails & Foto's België Reeks 77 N° 7864 - Reeks 77 N° 7865
SpoorwegJournaal15865Rails & Foto's België Reeks 55 N° 5511
SpoorwegJournaal15865Rails & Foto's België Reeks 55 N° 5533
SpoorwegJournaal15866Rails & Foto's BelgiëES509
SpoorwegJournaal15866Rails & Foto's BelgiëRRR 06
SpoorwegJournaal15868Rails & Foto's BelgiëG2000
SpoorwegJournaal15868Rails & Foto's BelgiëMRCE 653-05
SpoorwegJournaal15869Rails & Foto's België Reeks 77 N° 7858
SpoorwegJournaal15869Rails & Foto's België RT 80.02 (ex Reeks 80 N° 8034)
SpoorwegJournaal15870Rails & Foto's BelgiëM6Bx rijtuig
SpoorwegJournaal15872Rails & Foto's België AM 62 N° 166
SpoorwegJournaal15872Rails & Foto's BelgiëM2 rijtuig Train-City
SpoorwegJournaal15873Rails & Foto's BelgiëLiège-Guillemins
SpoorwegJournaal15874Rails & Foto's BelgiëAubange
SpoorwegJournaal15874Rails & Foto's BelgiëMW 41 N° 4124
SpoorwegJournaal15875Rails & Foto's LuxemburgCFL N° 208
SpoorwegJournaal15875Rails & Foto's LuxemburgCFL N° 455
SpoorwegJournaal15876Rails & Foto's Luxemburg Reeks 20 II N° 2024
SpoorwegJournaal15877Rails & Foto's Trams6333
SpoorwegJournaal15877Rails & Foto's Trams7124 - 7131
SpoorwegJournaal15878Rails & Foto's Trams4019 - 6011-6021
SpoorwegJournaal15879Rails & Foto's Trams7911 - 7906
SpoorwegJournaal15880Rails & Foto's Trams7748
SpoorwegJournaal15880Rails & Foto's Trams7814
SpoorwegJournaal15881Rails & Foto's Trams1002 - 1505
SpoorwegJournaal15881Rails & Foto's Trams7800
SpoorwegJournaal15882Nostalgie TramS 10072


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 14/08/2022