Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : nord-belge, type 96, 6503B0, eaos, NS 6400, l rijtuigen, Oudenaarde, type29.011, type 296.009, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
ModelSpoor Magazine10820Rollend materieel in model - Locomotieven - Test
Piko Benelux Hondekop
ModelSpoor Magazine10826Banen, diorama's en plannen - Baanbespreking
Quibery: modelspoorweg naar Belgisch voorbeeld
ModelSpoor Magazine10836Reportage - Tentoonstelling & beurs
Euromodelbouw 2012
ModelSpoor Magazine10840Banen, diorama's en plannen - Baanbespreking
The Corn Mill
ModelSpoor Magazine10842Scenery - Zelfbouw
Typisch Belgische straatlantaarns, deel 2
ModelSpoor Magazine10847Rollend materieel in model - Locomotieven - Superen 
Upgrade verlichting Piko 2813
ModelSpoor Magazine10852Rollend materieel in model - Locomotieven - Superen 
Omnummeren Piko 2813
ModelSpoor Magazine10854Banen, diorama's en plannen - Baanbespreking
Corris 1930
ModelSpoor Magazine10860Banen, diorama's en plannen - Baanplan
Vuistregels voor een sporenplan - deel 2
ModelSpoor Magazine10865Gebouwen en kunstwerken - Stationsomgeving - Zelfbouw
A-typische stootblokken (Zebdec)
ModelSpoor Magazine10870Banen, diorama's en plannen - Mini-baantje
Mijn Mijn
ModelSpoor Magazine10871Banen, diorama's en plannen - Mini-baantje
Minibaantjeswedstrijd 2012: stand van zaken
ModelSpoor Magazine10872Scenery - Zelfbouw
Zelfbouw palletten in grote schalen
ModelSpoor Magazine10876Reportage - Fabrikant
Jocadis
ModelSpoor Magazine10877Reportage - Fabrikant
Märklin dagen
ModelSpoor Magazine10878Reportage - Tentoonstelling & beurs
Nederlandse modelsmalspoordagen
ModelSpoor Magazine10880Recensie Atlas ferroviaire France 2010/2011
ModelSpoor Magazine10880Recensie Eisenbahn journal Josef Brandls Traumanlagen: Rhb-Bahnhof Bergün
ModelSpoor Magazine10880Recensie Sporen van voorspoed
ModelSpoor Magazine10880Recensie Stomend België
ModelSpoor Magazine10881Recensie Kalenders 2012 - Eisenbahn Journal & Miba
ModelSpoor Magazine10881Recensie MIBA Modellbahn-Zauber, Miniland und mehr
ModelSpoor Magazine10881Recensie Modell bahn tv 18
ModelSpoor Magazine10881Recensie Musée ferroviaire de Kinkempois Transport de Métal en Région de Liège


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/05/2022