Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : nord-belge, type 96, 6503B0, eaos, NS 6400, l rijtuigen, Oudenaarde, type29.011, type 296.009, .....

Nombre de photos/articles : 124.912 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)10PhotoCIWL VP 4159
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)11PhotoCIWL VR 2862
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)14PhotoCIWL VR 4269
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)15PhotoCIWL VR 4269 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)110PhotoCIWL F 1251
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)111PhotoCIWL F 1285
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)113PhotoCIWL VR 2752
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)114PhotoCIWL VR 2800 Pistoiezi
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)115PhotoCIWL VR 3345
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)116PhotoCIWL VR 3663
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)117PhotoCIWL VR 3697
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)118PhotoCIWL VR 4269 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)119PhotoCIWL VR 4211 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)120PhotoCIWL VR 42/46 places 2693 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)121PhotoCIWL VR 52/56 places 2819 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)122PhotoCIWL VR 4215
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)123PhotoCIWL VR 4243 self-service
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)124PhotoCIWL VR 4247
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)125PhotoCIWL VR 4250
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)126PhotoCIWL VR 4255
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)127PhotoCIWL VR 4272
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)130PhotoCIWL VL Z 2734
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)131PhotoCIWL VL LX 3496
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)132PhotoCIWL VL SG 3452
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)133PhotoCIWL VL Z 3318
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)134PhotoCIWL VL F 3804
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)135PhotoCIWL VL YTb 3906
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)136PhotoCIWL VL LX 3527
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)138PhotoCIWL VL UH 4586
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)139PhotoCIWL VL MU 4793
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)140PhotoCIWL VL P 4511
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)142PhotoCIWL VL P 4538
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)143PhotoCIWL VL MU 4753
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)144PhotoCIWL VL T2 5018
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)145PhotoCIWL VL T2 5012
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)146PhotoCIWL VL T2S 6417
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)147PhotoCIWL VL T2/TEN 5101
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)149PhotoCIWL VPC 4147 Côte d'Azur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)150PhotoCIWL VSPC 4001 Flèche d'Or
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)151PhotoCIWL VP 4119 Etoile du Nord
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)151PhotoCIWL VSP 4025 Flèche d'Or
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)152PhotoCIWL VP 4159 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)154PhotoCIWL Bar-Dancing 4121
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)155PhotoCIWL Bar 4148 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)156PhotoCIWL Bar Express 4006
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)157PhotoCIWL VR 373 ex A2 syfi ETAT
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)158PhotoCIWL VR 578 ex A 12/2c 12/2 OLM
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)159PhotoCIWL Bar 101 Montreux
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)160PhotoCIWL Salon 102 Montreux
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)161PhotoCIWL VL S 3574
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)163PhotoCIWL VR 4033 ex VPC
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)164PhotoCIWL VR 4243 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)165PhotoCIWL VR 2979 intérieur
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)168PhotoCIWL VR 2747 ex VSC Sud-Express
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)169PhotoCIWL VR 4110 ex VPC2 Etoile du Nord
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)170PhotoCIWL VR 4095 ex VPC2 Etoile du Nord
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)171PhotoCIWL VL LX 3553
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)172PhotoCIWL VL P 4501
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)174PhotoCIWL VR 3569
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)175PhotoCIWL VL S4U 3361
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)176PhotoCIWL VL YF 4645
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)177PhotoCIWL VL YF 4678
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)179PhotoCIWL VL S - CIWL VR 4000
Le temps des voitures - Etat Numerique CIWL (J-P Lepage)182PhotoCIWL VR 4272


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 16/05/2022