Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : type 1, 603 tons, 602 tons, 605 tons, 604 tons, diagramme, in memoriam, type 150, 2764, .....

Nombre de photos/articles : 138.093 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
La ligne 132 en cartes postales anciennes11PhotoCharleroi
La ligne 132 en cartes postales anciennes12PhotoCharleroi
La ligne 132 en cartes postales anciennes13PhotoCharleroi
La ligne 132 en cartes postales anciennes14PhotoLa Sambre
La ligne 132 en cartes postales anciennes15PhotoZône-Etat
La ligne 132 en cartes postales anciennes16PhotoMontigny-le-Tilleul
La ligne 132 en cartes postales anciennes17PhotoMontigny-le-Tilleul
La ligne 132 en cartes postales anciennes18Photopassage à niveau - Bomerée
La ligne 132 en cartes postales anciennes19PhotoBomerée
La ligne 132 en cartes postales anciennes110PhotoJamioulx
La ligne 132 en cartes postales anciennes111PhotoJamioulx
La ligne 132 en cartes postales anciennes112Photopassage à niveau - Jamioulx
La ligne 132 en cartes postales anciennes113PhotoCentrale électrique - Beignée
La ligne 132 en cartes postales anciennes114PhotoVerrerie - Beignée
La ligne 132 en cartes postales anciennes116PhotoHam-sur-Heure
La ligne 132 en cartes postales anciennes117PhotoTunnel de Ham-sur-Heure
La ligne 132 en cartes postales anciennes118PhotoCour-sur-Heure
La ligne 132 en cartes postales anciennes119Photopasserelle - Berzée
La ligne 132 en cartes postales anciennes120PhotoBerzée
La ligne 132 en cartes postales anciennes121Photopasserelle - Berzée
La ligne 132 en cartes postales anciennes122PhotoType 11 - Berzée
La ligne 132 en cartes postales anciennes123PhotoPry
La ligne 132 en cartes postales anciennes124Photopassage à niveau - Pry
La ligne 132 en cartes postales anciennes125Photocarrières - Pry
La ligne 132 en cartes postales anciennes126PhotoWalcourt
La ligne 132 en cartes postales anciennes127Photogrue hydraulique - Walcourt
La ligne 132 en cartes postales anciennes128PhotoWalcourt (gare incendiée)
La ligne 132 en cartes postales anciennes129PhotoWalcourt
La ligne 132 en cartes postales anciennes130PhotoWalcourt
La ligne 132 en cartes postales anciennes131Photopassage à niveau - Gerlimpont
La ligne 132 en cartes postales anciennes132PhotoGerlimpont
La ligne 132 en cartes postales anciennes133Photopassage à niveau - Gerlimpont
La ligne 132 en cartes postales anciennes134PhotoSilenrieux
La ligne 132 en cartes postales anciennes135PhotoSilenrieux
La ligne 132 en cartes postales anciennes136PhotoSilenrieux
La ligne 132 en cartes postales anciennes137PhotoSilenrieux
La ligne 132 en cartes postales anciennes138Photopont de Beaupont - Silenrieux
La ligne 132 en cartes postales anciennes139PhotoFalemprise
La ligne 132 en cartes postales anciennes140PhotoFalemprise
La ligne 132 en cartes postales anciennes141PhotoCerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes142PhotoCerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes143PhotoCerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes144Photopont de la nouvelle gare - Cerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes145PhotoCerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes146Photopassage à niveau - Cerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes147Photopassage à niveau - Cerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes148Photogare-pont - Cerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes149Photogare-pont - Cerfontaine
La ligne 132 en cartes postales anciennes150PhotoSenzeilles
La ligne 132 en cartes postales anciennes151PhotoSenzeilles
La ligne 132 en cartes postales anciennes152Photoancien tunnel - Senzeilles
La ligne 132 en cartes postales anciennes153Photonouveau tunnel - Senzeilles
La ligne 132 en cartes postales anciennes154Photoles deux tunnels - Senzeilles
La ligne 132 en cartes postales anciennes155PhotoMariembourg
La ligne 132 en cartes postales anciennes156PhotoMariembourg
La ligne 132 en cartes postales anciennes157PhotoMariembourg
La ligne 132 en cartes postales anciennes158PhotoMariembourg
La ligne 132 en cartes postales anciennes159PhotoNismes
La ligne 132 en cartes postales anciennes160PhotoNismes
La ligne 132 en cartes postales anciennes161PhotoNismes
La ligne 132 en cartes postales anciennes162Phototunnel de Olloy-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes163PhotoOlloy-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes164PhotoOlloy-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes165PhotoEglise - Olloy-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes166Photopont de Vierves
La ligne 132 en cartes postales anciennes167PhotoVierves-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes168PhotoVierves-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes169PhotoVierves-sur-Viroin
La ligne 132 en cartes postales anciennes170PhotoTreignes
La ligne 132 en cartes postales anciennes171PhotoTreignes
La ligne 132 en cartes postales anciennes172PhotoTreignes
La ligne 132 en cartes postales anciennes173PhotoPont de Nauve - Treignes
La ligne 132 en cartes postales anciennes174PhotoVireux-Molhain
La ligne 132 en cartes postales anciennes175PhotoVireux-Molhain
La ligne 132 en cartes postales anciennes176PhotoVireux-Molhain
La ligne 132 en cartes postales anciennes177PhotoGourdinne
La ligne 132 en cartes postales anciennes178PhotoYves-Gomezée
La ligne 132 en cartes postales anciennes179PhotoYves-Gomezée
La ligne 132 en cartes postales anciennes180PhotoYves-Gomezée
La ligne 132 en cartes postales anciennes181PhotoFrasnes-lez-Couvin
La ligne 132 en cartes postales anciennes182PhotoFrasnes-lez-Couvin
La ligne 132 en cartes postales anciennes183PhotoCouvin
La ligne 132 en cartes postales anciennes184PhotoCouvin
La ligne 132 en cartes postales anciennes185PhotoFlorennes
La ligne 132 en cartes postales anciennes186PhotoPhilippeville
La ligne 132 en cartes postales anciennes187Photoremise - Philippeville
La ligne 132 en cartes postales anciennes188PhotoPhilippeville
La ligne 132 en cartes postales anciennes189Photonouvelle gare - Philippeville
La ligne 132 en cartes postales anciennes190PhotoType 11 - Philippeville
La ligne 132 en cartes postales anciennes191PhotoNeuville
La ligne 132 en cartes postales anciennes192PhotoTrignolles (Poisson d'avril - Arthur Masson)


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 28/03/2023