Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : 1000g1, tramania, ferro chimay, chimay, trans chimay, 50ans de transports voyageurs, leuven, dms relevage, dms, .....

Nombre de photos/articles : 126.235 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
SpoorwegJournaal14Internationaal - Spoorwegen - Materieel - Engeland - Elektrische locomotieven
Greater Manchester museum of science and industry (EM-2)
SpoorwegJournaal14Nederland - Spoorwegen - Materieel - Elektrische locomotieven
E-loc 1505
SpoorwegJournaal16België - Spoorwegen - Materieel - Elektrische locomotieven
De meerstroomlocomotief reeks 12 van de NMBS
SpoorwegJournaal110Internationaal - Spoorwegen - Jubilea - Oostenrijk
150 jaar spoorwegen in Oostenrijk
SpoorwegJournaal113Nederland - Spoorwegen - Materieel - Stoomlocomotieven
De stoomlocomotieven van de serie 6000 der NS
SpoorwegJournaal114Modelspoor - Naar Nederlands voorbeeld - Rollend materieel - Stoomlocomotieven
De stoomlocomotieven van de serie 6000 der NS
SpoorwegJournaal116Internationaal - Spoorwegen - Materieel - Zwitserland - Elektrische treinstellen
De Zwitserse TEE Gottardo
SpoorwegJournaal118Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Rollend materieel - Zwitserland - Elektrische treinstellen
De Zwitserse TEE Gottardo
SpoorwegJournaal120België - Spoorwegen - Materieel - Diesellocomotieven
Belgische diesellocomotieven van de reeksen 52-53-54
SpoorwegJournaal124Modelspoor - Naar Belgisch voorbeeld - Rollend materieel - Diesellocomotieven
Belgische diesellocomotieven van de reeksen 52-53-54
SpoorwegJournaal126Modelspoor - Technieken - Landschapsbouw - Locomotievendepot
Locomotiefverzorging in model (deel 1): de locloods
SpoorwegJournaal130Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
IJzermijn in het Midden-Rijnland
SpoorwegJournaal134Modelspoor - Naar voorbeeld overige landen - Modelbaanbesprekingen - Duits
Een proefmodelbaan in schaal N
SpoorwegJournaal138Modelspoor - Naar Belgisch voorbeeld - Modelbaanbesprekingen - Scenery
Diorama's en vrachtauto's
SpoorwegJournaal146Nederland - Spoorwegen - Museumorganisaties - Stichting Tot Behoud van Af te voeren Nederlands Spoorwegmaterieel (STIBANS)
Open dag Stibans Roosendaal
SpoorwegJournaal147België - Spoorwegen - Materieel - Diesellocomotieven
Dubbeltractie reeks 59 ten einde


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2022 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 22/05/2022