Index Photos et Articles Revues/Livres - Home - Index Foto's en Artikels Tijdschriften/Boeken

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : pistoiesi, type 58, type 96, Type 59, tbl, radio, camping, type 1000, erte, .....

Nombre de photos/articles : 143.511 : Aantal foto's/artikels

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)11Photo AM 75 N° 808 VTM
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)14Photo Série 20 II N° 2001 II - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)14Ticket de quaiJemelle
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)15Photo Série 55 N° 5537 verte 1970 - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)15Photo Série 91 N° 9143 - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)17Photo Série 20 II N° 2020 - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)18Photo Série 20 II N° 2015 - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)19Photo Série 16 N° 1608 - Série 16 N° 1602 - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)19Photo Série 55 N° 5523 bleue - TAC
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)110ReportageEuroCity Memling
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)112Photo Série 16 N° 1606 - EuroCity Memling
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)113PhotoVoiture I4 N° 13.209 Memling
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)114PhotoVoiture I10 N° 12.777 Memling
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)115PhotoVoiture I6 N° 12.611 Memling
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)116Photo Série 62 N° 6274 jaune - Voitures M2 verte bordeaux
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)118PhotoSNCF BB 10003 - train d'essai
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)118ReportageLa grande vitesse, c'est pour bientôt / Hoge snelheid : weldra !
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)120PhotoMaquette Eurostar
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)122A propos d une amie / Van een vriendin gesproken Type 1 N° 1.002
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)122Photo Type 1 N° 1.032
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)124Photo Type 1 N° 1.002
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)125Photo Type 1 N° 1.002
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)126Photo Type 1 N° 1.018
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)127Photo Type 1 N° 1.018
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)128Photo Type 1 N° 1.032 - signalisation mécanique
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)129Photo Type 1 N° 1.016
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)130Photo Série 23 N° 2370 verte - Série 23 N° 2338 verte - Série 22 N° 2244 verte - Série 23 N° 2347 verte - Voitures M2 vertes
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)131Photo Série 55 N° 5510 bleue - Série 55 N° 5540 bleue - Voitures M4 bordeaux - Voiture Wegmann
Belgian Rail Info (Christian Dossogne)132Photo Série 53 N° 5307 jaune - Série 55 N° 5530 jaune


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 - 2023 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 02/12/2023