Revues - Index - Tijdschriften

Dernières recherches/Laatste opzoekingen : AR 41, AR, P.O., 1843,, M4, M4 RUSHCATCH, Rushcatch, livrei, 6004, atlantic 12004, .....

Nombre de photos : 73230 : Aantal foto's

  

Revue
Tijdschrift
NumP/BCategorieTitre
Titel
Rail Hobby198109312Grootbedrijf - AlgemeenGeschiedenis van de Belgische spoorwegen, deel 3
Rail Hobby198109316Grootbedrijf - AlgemeenHet Veensche spoor in vogelvlucht, deel 2: De spoorwegen herrijzen
Rail Hobby198109322Grootbedrijf - AlgemeenReichsbahn op de kentering
Rail Hobby198109326Grootbedrijf - Relatie grootbedrijf/modelspoorNS-goederenmaterieel in H0, deel 5
Rail Hobby198109328Modelspoor - RailplanModelspoormodules in H0, deel 2
Rail Hobby198109332Modelspoor - RailplanPendeldienst op Zell (Wiesental)
Rail Hobby198109334Modelspoor - TaferailWeatheren zonder risico
Rail Hobby198109346Modelspoor - Techniek modelbaanDe Fleischmann-draaischijf met elektronische voorkeuze
Rail Hobby198109352Modelspoor - TaferailZelf bouwen met plastic plaat
Rail Hobby198109354Modelspoor - TaferailMet Heljan een groot bankgebouw
Rail Hobby198109358Grootbedrijf - RailkrantSteeds meer ex-NZH-materieel in veiligheid
Rail Hobby198109358Grootbedrijf - RailkrantVan VSM naar SSTT
Rail Hobby198109358Grootbedrijf - RailkrantWerkspoor-stoomlok voor het Spoorwegmuseum
Rail Hobby198109359Grootbedrijf - RailkrantDesignwedstrijd
Rail Hobby198109359Grootbedrijf - RailkrantNVBS onder stoom-Stoom '81
Rail Hobby198109360Grootbedrijf - RailkrantGoed nieuws uit Lille
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersDampflokomotiven der DR und PKP in Stereo, door S. Speckenbach (Franckh)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersDas Lied der Dampflok, door K. Maedel (NBDSM)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersFahrzeuge deutscher Strassen- und Stadtbahnen, Zwei- und Dreiachswagen ab 1945, door D. Holtge (Zeunert)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersGraz-Koflacher Bahn I und II, door S. Tezak (Pospischil)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersJubileumuitgave van de Nederlandse Smalspoorstichting, door P. van der Ham e.a. (NSS)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersMIBA Report 12, Bauprojekte, door PitPeg (MIBA)
Rail Hobby198109361Grootbedrijf - RailpersTaschenbuch deutsche Strassenbahn Triebwagen, door M. Pabst (Franckh)
Rail Hobby198109362Grootbedrijf - RailpersDie letzten 01-Lokomotiven bei der DR, door Masuda e.a. (Franckh)
Rail Hobby198109362Grootbedrijf - RailpersDie Tauernbahn, door M. Freischl (Pospischil)
Rail Hobby198109362Grootbedrijf - RailpersSporen door de Gelderse Vallei, door A. van Ramshorst e.a. (BDU)


Comment effectuer une recherche ?
 • la plupart de mes livres/revues étant en français, la majorité des entrées de la base de données sont en français ;
 • pour les noms des localités, j'ai repris le nom officiel (donc Leuven et pas Louvain, Liège et pas Luik), à l'exception des communes bilingues qui sont reprises majoritairement en français ;
 • pour une recherche concernant une gare, il suffit de taper le nom de la gare. Si dans les résultats, ce nom apparaît seul, il s'agit d'une photo de la gare. Si le nom n'apparaît pas seul, il ne s'agit pas d'une photo du bâtiment ;
 • pour une recherche concernant le matériel moteur après 1971, il faut utiliser :
  • Série pour une locomotive (ex. : Série 27, Série 28 II (pour les nouvelles Traxx), ...)
  • AR pour un autorail (ex. : AR 41, ...)
  • AM pour une automotrice (ex. : AM 62, ...)
  • APT pour une automotrice postale (ex. : APT 35, ...)
 • pour une recherche AVANT 1971, il faut utiliser :
  • Type (ex. : Type 27 pour une locomotive à vapeur, Type 553 pour un autorail, Type 122 pour une locomotive électrique, Type 202 pour une locomotive Diesel, ...)
Pour connaître le contenu d'un livre/d'une revue, il suffit de choisir son nom dans le menu de gauche et son numéro dans le menu de droite.
Hoe een opzoeking doen ?
 • daar de meeste van mijn boeken/tijdschriften in het Frans zijn, zijn de meeste van de gegevens in mijn databank ook in het Frans;
 • voor de gemeenten, heb ik de officiële naam gebruikt (dus Leuven et niet Louvain, Liège en niet Luik), met uitzondering voor de tweetalige gemeentes die meestal in het Frans staan;
 • wat stations betreft, voldoet het de naam van het station in te tikken. Als deze naam alleen verschijnt in de resultaten gaat het over een foto van het gebouw. Anders gaat het over een foto in de buurt van het station;
 • voor opzoekingen in verband met tractiematerieel NA 1971, moet men het volgende gebruiken:
  • Série voor een locomotief (vb. : Série 27, Série 28 II (voor de nieuwe Traxx), ...)
  • AR voor een motorrijtuig (vb. : AR 41, ...)
  • AM voor een motorstel (vb. : AM 62, ...)
  • APT voor een post motorstel (vb. : APT 35, ...)
 • voor opzoekingen VOOR 1971 moet men volgende gebruiken:
  • Type (vb. : Type 27 voor een stoomlocomotief, Type 553 voor een motorrijtuig, Type 122 voor een elektrische locomotief, Type 202 voor een Diesel locomotief, ...)
Om de inhoud van een boek/tijdschrift terug te vinden volstaat het de naam in te vullen in de eerste kolom en het volgnummer in de tweede.

© 2007 dgrr (at) skynet (punt/point) be
Created 19 Jan 2008
Last Updated 23/05/2019